Back to top

منابعی برای مدافعان حقوق بشر

کتاب راهنما و دفترچه‌های آموزشی

کتابچه راهنمای امنیت:
گام‌های عملی برای 
مدافعان حقوق بشر درخطر

 

کتابچه راهنمای امنیت فرانت لاین دیفندرز الهام گرفته از صدها مدافع حقوق بشر از بیش از ۵۰ کشور جهان است که در دوره‌های آموزشی امنیت و حفاظت فرانت لاین دیفندرز شرکت کرده‌اند. این مدافعان حقوق بشر با گام‌های عملی‌ای که برای امنیت خود برداشته‌اند توانسته‌اند به کار خود ادامه دهند. آن‌ها موقعیت خود را با یک روش نظام‌مند ارزیابی کرده‌اند و بهترین و مناسب‌ترین استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها را برای محیط خاص خود ایجاد نموده‌اند.


اتحادیه اروپا:
 آنچه می تواند انجام دهد،
وادار کردن آن به اقدام عملی

 

درحالی‌که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌توانند به حفاظت از مدافعان حقوق بشر کمک کنند، ممکن است مدافعان حقوق بشر درباره زمانی که می‌توانند از اتحادیه اروپا کمک بخواهند، کمکی که می‌توانند از این اتحادیه انتظار داشته باشند و همچنین چگونگی دسترسی به آن اطلاع دقیقی نداشته باشند. این کتاب به این نیاز مدافعان حقوق بشر پرداخته است و به آن‌ها نشان می‌دهد که چه انتظاراتی در مورد نیازهای امنیتی خود از اتحادیه اروپا داشته باشند و چگونه به اتحادیه اروپا برای درخواست کمک مراجعه کنند.


کتاب راهنمای نظارت بر محاکمه
برای مدافعان حقوق بشر

این کتاب راهنما ناظران محاکمه‌ها را قادر می‌سازد که روند محاکمه را به‌درستی گزارش کنند؛ همچنین با تمرکز بیشتر روی بی‌عدالتی‌ها و نبود روند دادرسی عادلانه به حفاظت از مدافعان حقوق بشر کمک می‌کند. حضور ناظران محاکمه به‌روشنی پیام می‌دهد که حق محاکمه عادلانه که در آن تمام مدارک بدون پیش‌داوری شنیده و ارزیابی می‌شوند یک حق انسانی اساسی است.