Back to top
Orhan Kemal Cengiz

Orhan Kemal Cengiz

İHS, Gazeteci

Orhan Kemal Cengiz bir insan hakları savunucusu, avukat ve gazeteci. İfade özgürlüğü, ekonomik sosyal ve kültürel haklar ve azınlık haklarının korunması ve işkencenin önlenmesi gibi konularda çalışan İnsan Hakları Gündemi Derneği ve Türkiye'deki hükümet dışı kuruluşlara destek sağlayan Sicil Toplum Geliştirme Merkezi gibi insan hakları kuruluşlarının kurucuları arasında yer alıyor. Orhan Kemal Cengiz ayrıca Kürt meselesinden Ermeni soykırımınıa kadar insan haklarıyla ilgili birçok konuda yazılar yazan tanınmış bir gazeteci. Orhan Kemal Cengiz halen uzun süredir devam eden Kürt-Türk çatışmasının barışçıl çözümü için uğraş veren ama 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'da öldürülen avukat Tahir Elçi'nin avukatlığını yürütüyor.
 

Türkiye'deki insan hakları savunucuları tacizlere, tehditlere, fiziki takibe, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü ihlallerine ve ceza soruşturmaları gibi yargısal tacizlere, şiddet içeren saldırılara, uzun süreli gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasını eleştirdikleri, cinsel hakları savundukları, aşırı sağcı şebekeleri araştırdıkları, işçi haklarını ve vicdani ret hakkını savundukları için hedef alınıyorlar.