Back to top
Bulent Sik

Bülent Şık

İnsan Hakları Savunucusu
Barış için Akademisyenler

Ben bir bilim insanı olarak insan haklarını korumaya yönelik çalışmalarıma devam edeceğim, çevrenin, doğal hayatın kirletilmesine yol açanlara ve göz yumanlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğim. Aldığım cezanın Yargıtay’da onaylanıp onaylanmayacağını bilmiyorum ama bu konu benim için zerre kadar önem taşımıyor. Verilen ceza kesinleşse bile bir önemi yok gözümde. Memleket çocuklarının canı sağ olsun."
 

Bülent Şık, halk sağlığı, gıda güvenliği ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi konularda çalışan bir insan hakları savunucusudur. Daha önce gıda ve sulardaki kimyasal madde kalıntıları ve bunların insan sağlığına etkileri gibi konularda araştırmalar yaptı. Bülent Şık aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nde akademisyen olarak ve üniversite bünyesindeki Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Barış için Akademisyenler tarafından yayınlanan barış bildirisine imzacı olan Bülent Şık, bu sebeple Kasım 2016'da 677 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırıldı.

Turkey police

Türkiye’de insan hakları savunucuları, yargısal taciz dahil olmak üzere cezai kovuşturmalar, fiziksel saldırılar, tehditler, gözetim altında tutulma, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası insan hakları savunucularının faaliyetlerini sürdürdükleri ortam daha da kötü bir hale geldi.