Back to top
Atena Daemi

آتنا دائمی

مدافع حقوق‌بشر
مقاله گاردین
2015

فعالان و هنرمندان هدف موج جدید محکومیت‌های سنگین توسط قوه قضائیه ایران

آتنا دائمی یک فعال حقوق بشر و کودکان است که برای حقوق کودکان غزه و کوبانی، حقوق زنان و علیه اعدام فعالیت کرده است.

Iran

امید به اصلاح سیاسی در ایران با روی کار آمدن رئیس‌جمهور روحانی در سال ۹۲ دوباره بالا گرفت و چندین چهره سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر آزاد شدند. بااین‌وجود، نقض حقوق آزادی بیان، مشارکت، اجتماع صلح‌آمیز و حرکت‌های مدافعان حقوق بشر همچنان فراوان است.