Back to top

Dünya Kadınlar Günü 2018: Dikkatler Kadın İnsan Hakları Savunucularının Üzerinde

Rights on the Line

Dünya Kadınlar Günü'nde Rights on the Line mikrofonu kendi hakları ve topluluklarının hakları için yılın her günü çalışan birçok Kadın İnsan Hakları Savunucusuna teslim ediyor. Bu Kadın İnsan Hakları Savunucularının hak savunucuları olarak faaliyetlerine ilişkin konuşmalarını  buradan dinleyebilirsiniz:  

Ruth Komuntale #Uganda

Ruth,  toprak hakkı ve adaleti sağlamak için faaliyetler yürüten Busongora Kadın Platformu'na üye bir kadın insan hakları savunucusu. Busongora Kadın Platformu, Batı Uganda’daki Basongora halkının arazi haklarını savunan bir kadın topluluğu.

 

#Toplumsal Cinsiyet/Kadın Hakları
#Azınlık Hakları
#Toprak Hakları

Graciela Pérez Rodriguez #Meksika

Graciela, kendi kızının13 yaşında ortadan kaybolmasından  sonra  hayatını, kardeşi ve üç yeğeni ile birlikte Meksika’da ortadan kaybolan insanların aranmasına adadı. Kendisi vatandaşların hakikate ve bilgiye erişim sağlayan mekanizmalar kurulmasını ve bunun sonucu olarak barışçıl bir şekilde  hafıza ve adaletin sağlanmasına çalışıyor

#Cezasızlık/ Adalet

Emel Kurma #Türkiye

Emel, hak ve özgürlükler, barış ve çoğulculuk, çok kültürlü vatandaşlık, hukuk ve adalet, hesap verebilirlik, şeffaf kamu yönetimi ve sosyo-ekolojik açıdan güvenilir bir politik ekonomi savunan  Yurttaşlar Derneği’nden kadın insan hakları savunucusu ve derneğin Eş-Genel Koordinatörü.

 

#Medeni & Siyasal Haklar

 

Sindy Joyce #İrlanda
 
Sindy, “İrlandalı Çingeneler” olarak da bilinen Yerel Çingene topluluğuna mensup bir kadın insan hakları savunucusu ve Limerick Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi. Kendisi, İrlanda’da Çingenelerin etnik statülerinin tanınması için sözcülük yaparken insan hakları için ülke çapında kampanyasını da sürdürüyor.

 

#Azınlık Hakları

 

Tasneem Ahmed Taha Zaki #Sudan

Tasneem, Al Fasher’de insan hakları ihlallerinin kurbanlarına özellikle de gençler ve öğrencilere hukuki yardım sağlayan bir insan hakları avukatı. Kendisi 2016 yılında Darfur’da cinsel taciz mağdurlarına yardım etmeye çalıştığı için gözaltına alındı ve 3 ay boyunca tutuklu kaldı.

 

#Toplumsal Cinsiyet /Kadın Hakları
#Medeni & Siyasal Haklar

 

Hauwa Haruna #Nijerya

Hauwa, Kuzey Nijerya’da çatışma çözümü ve kadın hakları üzerine çalışıyor.  Nijerya’da bulunan Organizasyonu Kadınların Güçlendirilmesi Merkezi gençler erkek vekadınlar içi eğitim sağlarken aile içi şiddet mağdurları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerinden sağ kalanlara destek veriyor ve  ülkesinde yerinden edilmiş kişilerle birlikte çalışıyor.

 

#Toplumsal Cinsiyet/ Kadın Hakları

 

Hannah Vu #Vietnam

Hannah Vietnam kökenli bir Kadın İnsan Hakları Savunucusu, şu anda Filipinler'de bulunan Vicdani Güçlendirme  için Vietnam Denizaşırı Girişimi (VOICE)’da  staj yapıyor. Hannah tutuklandı ve polis tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik nedeniyle ilk önce Kamboçya'ya ve daha sonra Filipinler'e taşındı.

#Çevre Hakları

 

Kimsor Lim #Kamboçya

Kimsor, bir mülkiyet (arazi) hakları ve çevre hakları savunucusu. 2009 yılında Kimsor ve halkı kentsel dönüşüm planları doğrultusunda topraklarını terk etmeye ve yer değiştirmeye zorlandı. Kendisi 2013 yılında bu yıkıcı dönüşümden etkilenen birçok toplulukta kadın ağını örgütlemeye başladı. Kimsor, son iki yıldır  balıkçı topluluklarında kum madenciliğine karşı savunuculuk faaliyetleri yürütüyor ve Kamboçya dışına sürmekte olan kum ihracatının ardında yatan usulsüzlükleri açıklamaları için  hükümet kurumlarına yönelik  videolar hazırlıyor. Yaptığı iş nedeniyle Kimsor, özel şirketlerden ve devlet yetkililerinden tehditler aldı.

#Çevre Hakları

 

8 Mart, #DünyaKadınlarGünü; fakat bu kadınlar insan haklarını tüm yıl boyunca savunuyolar. Onların faaliyetleri ve topluluklarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini dinleyin.