Back to top

Front Line Defenders Yıllık Konferansı

Front Line Defenders’ın Yıllık Konferansı, 2013 yılında değişim yaratmak ve güçlü bir sivil toplum oluşturmak için yorulmadan çalışan insan hakları savunucularını ilgilendiren çeşitli konuları tartışmak ve tartışılmasını teşvik etmek amacıyla başlatıldı.

Dublin, Belfast ve Galway’de bulunan üniversitelerle ortaklaşa düzenlenen bu konferans felsefe, hukuk, insan hakları ve siyasetle ilgilenen genel izleyici kitlesinin erişimine açıktır.

Watch the 2023 Annual Lecture:

2023 Yıllık Konferansı

29-31 Mart, Belfast, Dublin ve Galway

Jin Jiyan Azadi/Kadın Yaşam Özgürlük: İnsan Hakları ve İnsanlık Onuru için Sosyal Vizyon

Konuşmacı: Parvin Ardalan

Parvin Ardalan, feminist aktivist, gazeteci ve yazar olup İran’da feminist hareket içinde bulunmuştur. Ardalan İsveç PEN’in yönetim kurulundadır ve Jina için Feministler ağının üyesidir. Şu an Malmö Şehir Arşivleri’nin Belgeleme ve İfade Özgürlüğü Birimi’nde çalışmaktadır.

Toplumsal cinsiyet, toplumsal hareketler ve göç hareketlerine olan alakası Ardalan’ı sivil toplum ve çok sayıda kültürel kurum ile ortak bir çaba içinde İsveç’te göç geçmişi olan kadınların yaşamlarını ve çalışmalarını su yüzüne çıkaran, görselleştiren ve yeniden yazan bir proje olan Women Making HERstory'yi başlatmaya yöneltti. Bu girişimi, göçmenlerin çeşitli kültürel alanlardaki bilgi, deneyim ve anılarının İsveç’te canlı performanslar ve enstalasyonlar aracılığıyla sergilendiği Göç ve Hafıza Buluşmaları takip etti.

Ardalan Kadınların Kültür Merkezi ve İran yasalarındaki kadınlara karşı ayrımcı düzenlemelerin kaldırılması için mücadele eden bir taban hareketi olan Bir Milyon İmza Kampanyası’nın kurucuları arasında yer almaktadır. 2007’de Olof Palme Ödülü’nü alan Ardalan, Uluslararası Sığınma Şehirleri Ağı’nın (ICORN) programı kapsamında Malmö’nün ilk konuk yazarıdır (2010-2012).

Konferans İçeriği:

2022 yılının Eylül ayında İran hükümetinin Jina Amini’yi öldürmesi, İran toplumunu, her türlü ayrımcılığın kesişim noktasında bulunan kadınların bir direniş sembolü olarak ortaya çıktığı devrimci bir ana sürükledi. Bu paradigma değişiminde, geçmiş ve şimdi arasındaki köprü meşhur ‘Jin Jiyan Azadi’ sloganıyla kuruldu.

Parvin konuşmasında İran’daki devrimci durumu ayrıntılarıyla anlatacak ve hükümetin Jina’yı öldürmesinin neden ve nasıl kadınları bu noktaya getirdiğine odaklanacak. Parvin, ‘Jin, Jiyan, Azadi (Kadın, Yaşam, Özgürlük)’ sloganının anlamını ve radikal potansiyelini tartışırken bize katılın. Parvin’in sloganın birbiriyle ilişkili üç unsuru üzerinde duran ve tam da bu nedenle sloganın gündelik hayat ve yaşamın maddi gerekliliklerini soyut ‘haklar’ kavramıyla ilişkilendirerek özelde İran için feminist politikada ve genel olarak insan hakları söyleminde nasıl bir ufuk açtığını savunduğu konuşmasını buradan izleyebilirsiniz.

2022 Yıllık Konferansı

Filistin/İsrail’de İnsan Haklarının Siyasallaşması

Konuşmacı: Profesör Anat Biletzki

Anat Biletzki, Quinnipiac Üniversitesi'nde Albert Schweitzer felsefe profesörü olan Anat Biletzki aynı zamanda Tel Aviv Üniversitesi'nden felsefe profesörü olarak emekli olmuştur. Cambridge Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Boston Üniversitesi, MIT, Norveç’te bulunan Bergen Üniversitesi, Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü ve Kuzey Carolina Ulusal Beşerî Bilimler Enstitüsü’nde misafir akademisyen olarak bulunmuştur. Wittgenstein, Hobbes, analitik felsefe, siyasal düşünce, dijital kültür ve insan hakları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Biletzki, akademi dışında, kırk yılı aşkın süredir İsrail'deki birçok insan hakları örgütünde aktif olarak yer almıştır ve ikinci intifada sırasında (2001-2006) İşgal Altındaki Topraklarda İsrail İnsan Hakları Bilgi Merkezi B'Tselem'in yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür. İnsan Hakları Felsefesi: Sistematik Bir Giriş kitabı 2019 yılında Routledge tarafından yayımlandı.

Konferans İçeriği:

Filistin/İsrail’de, Filistinli insan hakları örgütleri/gruplarının İsrail tarafından kriminalize edilmesi ve ‘terörist örgütler’ olarak nitelendirilmesi toplumsal değerleri küçümseyen müstehzi bir siyasi manevradır. Narsistik bakış açısı ‘İnsan Haklarını’ apolitik addeder; buna göre insan hakları evrensel olarak tasavvur edilmeli, uluslararası düzeyde düzenlenmeli, nesnel olarak değerlendirilmeli, yasal olarak ifa edilmeli ve belirli çıkarlar uğruna araç olarak kullanılmamalıdır.

Ancak ‘insan haklarının’ ve insan hakları savunucularının amacını – mağdurları zorbalık, baskı ve zulümden kurtarmak – ancak Filistin-İsrail gibi sarih siyasi bağlamlar kapsamında anlamlandırabiliriz. İzlemek için buraya tıklayın.

2018 Yıllık Konferansı

Şöhret Çağında Sorumluluk

Konuşmacı: Profesör Martha Nussbaum

2018 Yıllık Konferansını Chicago Üniversitesi Hukuk ve Etik Ernst Freund Seçkin Hizmet Profesörü Profesör Martha Nussbaum sundu. Profesör Nussbaum’un sunumu ‘Şöhret Çağında Sorumluluk’ Annabelle Lever ve Debra Satz’ın editörlüğünü üstlendiği Ideas that Matter: Democracy, Justice, Rights (2018) kitabındaki bölüme dayanıyor. İzlemek için buraya tıklayın.

2017 Yıllık Konferansı

Sınır Tanımayan Anneler: Gençleri Şiddet İçeren Aşırılıktan Uzak Tutmak

Konuşmacı: Hauwa Ibrahim

2017 konferansını Nijeryalı avukat ve kadın hakları savunucusu Hauwa Ibrahım sundu. Boko Haram gibi aşırılıkçı grupların yükselişte olduğu bir zamanda Nijerya'da kadın hakları meselesi üzerine eğildi. Konuşmasında (Sınır Tanımayan Anneler: Gençleri Şiddet İçeren Aşırılıktan Uzak Tutmak) aşırılıkçı grupların aktif bir biçimde üye topladığı bir çevrede çocuklarını yetiştirme konusunda kişisel deneyimleri de dahil olmak üzere güncel ve acil sorunlara dair bizzat cepheden bir bakış açısı sundu. İzlemek için buraya tıklayın.

2016 Yıllık Konferansı

Diktatörlükten Demokrasiye – İnsan Hakları Savunucularının Rolü

Konuşmacı: Profesör Jan Sokol

Felsefe profesörü Jan Sokol, 2016 Yıllık Konferansı’nda Diktatörlükten Demokrasiye – İnsan hakları Savunucularının Rolü konusunu ele alarak Çekoslovakya’nın demokrasiye geçişine ilişkin deneyimlerini anlattı ve ‘muhalif’ konumun yerindeliğini ve etkinliğini tartıştı. İzlemek için buraya tıklayın.

2015 Yıllık Konferansı

Sertleşen İklim – Otoriter Toplumlarda İnsan Haklarını Fonlamak

Konuşmacı: Dr. Sigrid Rausing

2015 yılında yayıncı, yazar ve filantrop Dr. Sigrid Rausing, Sertleşen İklim – Baskıcı Toplumlarda İnsan Haklarının Finanse Edilmesi konusuyla ilgili görüşlerini ve pratik deneyimlerini paylaştı. İzlemek için buraya tıklayın.

2014 Yıllık Konferansı

İnternette Güvende Olmak Mümkün mü – İnsan Hakları Savunucuları ve İnternet

Konuşmacı: Bruce Schneier

2014 yılında, önde gelen bilgisayar ve interner güvenliği uzmanı ve Harvard Üniversitesi Berkman İnternet ve Toplum Merkezi üyesi Bruce Schneier İnternette Güvende Olmak Mümkün mü – İnsan Hakları Savunucuları ve İnternet üzerine aydınlatıcı bir konuşma yaptı. İzlemek için buraya tıklayın.

2013 Yıllık Konferansı

Dayanışma ve Saygı Duyma Sorumluluğu

Konuşmacı: Profesör Noam Chomsky

2013 yılında açılış dersini Dayanışma ve Saygı Duyma Sorumluluğu konusunda kışkırtıcı ve merak uyandıran bir sunumla Profesör Noam Chomsky (MIT) verdi. İzlemek için buraya tıklayın.


 

Partnerler

UCD Felsefe Bölümü felsefe konusunda İrlanda’daki en büyük eğitim ve araştırma merkezidir. Bölüm, sunduğu geniş ders yelpazesi ve felsefeye çoğulcu yaklaşım konusunda eşsizdir. Çağdaş Avrupa Felsefesi (Kıta Felsefesi), Analitik Felsefe, Klasik Felsefe, Hukuk Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Bilişsel Bilim uzmanlık alanları arasında bulunmaktadır. Ek olarak, Felsefe ve Halkla İlişkiler yüksek lisans programı disiplinler arası bir program olup adil bir toplumun teşekkülü ile ilgili konular da dahil kamu politikası formülasyonuna dair temel soru(n)ları araştırıyor. Adil toplum konusu, insan hakları savunucularını "daha adil ve eşit toplumlar oluşturmaya yönelik çalışan değişimin kilit aktörleri" olarak tanımlayan Front Line Defenders'ın çalışma alanıyla doğrudan bağlantılıdır.

UCD Politika ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (SPIRe) İrlanda’da alanındaki en eski ve en büyük bölüm olup uluslararası alanda ilk 100’de yer almaktadır. SPIRe lisans ve lisansüstü düzeyde heyecan verici ve profesyonel açıdan kaliteli eğitim programları sunan dinamik, çok yönlü ve uluslararası bir okuldur. Akademik kadromuz etnopolitik çatışmalar, insan hakları, uluslararası ilişkiler, uluslararası ekonomi politik, siyasal teori ve İrlanda’nın Avrupa Birliği’ndeki rolü de dahil olmak üzere çeşitli siyasal konularda araştırmalar yürütmektedir. Okul bünyesinde ayrıca üç araştırma merkezi bulunmaktadır: Sürdürülebilir Kalkınma için Çözümler Merkezi, Dublin Avrupa Enstitüsü ve Britanya-İrlanda Çalışmaları Enstitüsü.

UCD İnsan Hakları Merkezi Dublin Koleji Üniversitesi’nde insan hakları alanında çalışan akademik personel ve araştırmacılardan oluşmaktadır. UCD Sutherland Hukuk Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı Merkez, yayınlar, konferanslar, seminerler ve araştırma projeleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede sunduğu faaliyetler aracılığıyla kamuoyunun insan hakları konusundaki bakış açısını geliştirmeyi ve ulusal insan hakları kurumları, hükümet birimleri ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile iş birliği yapmayı amaçlamaktadır.

Trinity College Dublin Hukuk Fakültesi İrlanda'nın en eski ve en bilinen bölümüdür. Okulun hukuk bilimine olan titiz yaklaşımı onu İrlanda’daki hukuk araştırmalarında ön sıralara taşımıştır. Fakülte, hukuk mesleğine, kamu hizmetine ve topluma yön verecek ve hukuk ve kamu hizmeti uygulamalarında azami dürüstlük ve etik standartları gözeten ve sosyal adalete duyarlı kişiler yetiştirmeye çalışmaktadır.

İrlanda Galway Üniversitesi İnsan Hakları için İrlanda Merkezi, insan hakları, barış ve çatışma, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası insancıl hukuk, uluslararası göç ve mülteci hukuku, cinsiyet ve insan hakları ile iklim adaleti konularında çalışan önde gelen akademik insan hakları kurumlarından biridir. Merkez insan hakları eğitimi, araştırması ve savunuculuğu alanında mükemmellik seviyesinde dünyaca bilinen bir üne sahiptir. Her yıl, yüksek lisans ve lisans programlarımı ve gelişmekte olan doktora araştırmaları programımız başarılı öğrenciler tarafından ciddi itibar görmektedir. Konferans ve diğer etkinliklerden oluşan program dünyanın dört bir yanından üst düzeyde çalışan insan hakları politika yapıcılarının, uygulayıcılarının ve akademik uzmanların ilgisini çekmektedir. Mezunlarımız dünya çapında uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk pratikleri ve insani eylemlerin geliştirilmesine öncülük etmektedir.

Belfast’taki Queen’s Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi insan hakları alanında eğitim ve araştırmaya odaklanmak amacıyla 1990 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana merkez ilgili akademisyen ve öğrencilerin etkinlik düzenlediği, iş birliği içinde araştırma yürüttükleri ve insan haklarına özgü değerleri teşvik ettiği bir merkez oldu. İnsan Hakları Merkezi üyeleri ulusal ve uluslararası araştırmalara öncülük etmek ve katkıda bulunmak, akademik yayınlar çıkarmak, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı (LLM) da dahil olmak üzere hukuk fakültesi bünyesinde lisans ve lisansüstü öğrencilere ders vermek, sivil toplum, hükümet ve uluslararası kuruluşlar için danışmanlık ve çözümler üstlenmek de dahil olmak üzere bilgi aktarım faaliyetinde bulunmak gibi pek çok farklı alanda faaliyet göstermektedir. İnsan Hakları Merkezi yıl boyunca alanında saygın akademisyen ve uygulayıcıları Queen’s Üniversitesi’ne davet eden bir seminer dizisi düzenlemektedir.