Back to top

Kanada Programı

İnsan Hakları Savunucuları için Kanada Küresel Mülteci Programı 

Kanada hükümeti, insan hakları savunucularının Kanada'ya yeniden yerleştirilmesi için özel bir mülteci programı oluşturdu. Kontenjan sınırlıdır ve başvuru sahiplerinin başvuruda bulunabilmeleri için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Uygunluk kriterleri şunlardır:

     • Risk altındaki bir insan hakları savunucusu olmak,

     • Mülteci olma kriterlerini karşılamak (bkz. BMMYK tanımı),

     • İnsan hakları çalışmaları sebebiyle zulüm görerek anavatanından ayrılmak zorunda kalmak,

     • Ev sahibi ülkede kalıcı bir çözüme erişimin olmaması,

     • Kanada’da kalıcı olarak yerleşme ile ilgilenmek.

Program hakkında daha fazla bilgi için canadaprogram@frontlinedefenders.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Mülteci Programının acil tahliye için hızlı bir çözüm olmadığını lütfen unutmayın. Süre, birkaç ay veya bir yıl sürebilen ve çeşitli form, referans ve belgelerin sunulmasını gerektirecek bir süreçtir.

Mülteci Programı, Kanada Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yönetilmektedir. Front Line Defenders, Kanada Hükümetine ve BMMYK'a risk altındaki insan hakları savunucuları hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. Lütfen Front Line Defenders'ın yeniden yerleştirme sürecinin kendisine ve nihai karar alma sürecine dahil olmayacağını unutmayın.

Kanada müracaatında başarılı olan adaylar için ulaşım, Kanada tarafından Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla kredili olarak sağlanacaktır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yeniden yerleştirmeye ihtiyaç duyan Afgan insan hakları savunucuları için Kanada İnsani yardım programı

Ocak 2022 Güncellemesi: İnsan hakları savunucuları için yeniden yerleştirme  kontenjanları dolmuştur. Aldığımız taleplerin sayısı, insan hakları savunucuları için mevcut sınırlı kontenjandan çok daha fazla. Daha fazla kontenjan  için savunuculuk yapmaya devam ederken, şu anda daha fazla talebi kabul edemiyoruz.

Kanada Hükümeti, İnsani Yardım Programı aracılığıyla Kanada'ya yeniden yerleştirme ihtiyacı olan risk altındaki İnsan Hakları Savunucularını destekleyebilir.

Yönlendirme ortağı olarak Front Line Defenders, belirli kriterleri karşılayan risk altındaki insan hakları savunucularının vakalarını değerlendirilmek üzere Kanada Hükümetine yönlendirecektir.

İnsan hakları savunucusu olarak başvurabilmek için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekir:

  1. Başvuran, insan hakları çalışmaları nedeniyle risk altında olan bir Afgan insan hakları savunucusu olmalıdır.
  2. İnsan hakları savunucusu, herkesin insan haklarının geliştirilmesi ve korunması için barışçıl bir şekilde çalışan herhangi bir kişidir. Bir insan hakları savunucusu, bir insan hakları örgütü için çalışanlarla sınırlı değildir. Bununla birlikte, taleplerin hacmi nedeniyle, insan haklarına aktif katkıyı ve insan hakları çalışmalarıyla bağlantılı olarak karşı karşıya kalınan riski dikkate almak zorundayız.
  3. Cinsiyet, cinsel yönelim, etnik ve dini kimlik dahil olmak üzere insan hakları savunucusunun kimliği nedeniyle riskin artabileceğini kabul ediyoruz.
  4. Bu programa hak kazanmak için insan hakları savunucusunun geleneksel olarak Afganistan dışında olması gerekmektedir; ancak bağlam dikkate alındığında, şu anda ülkede olanlar için de şartlar ysağlanabilir.
  5. Kanada Hükümeti süreci, başvuran herhangi bir kişinin, kabul edilebilirlik ve uygunluk kriterleri dahilinde nitelikli olmasını gerektirir. Bu kriterler ve hangi aile üyelerinin dahil edilebileceği hakkında bilgi için lütfen ilgili bağlantıya bakınız.
  6. Her başvuru sahibi, daimi olarak ikamet etmek için Kanada'ya seyahat etmek istediğini açıkça belirtmelidir.
  7. Başvuru sahibi, Front Line Defenders veya ProtectDefenders.eu tarafından biliniyor veya incelenmiş; ancak Kanada için onları kabul edilemez kılacak riskler oluşturduğu bilinmiyor ise, bu başvurularını kabul edilemez kılacaktır.

Kriterleri karşılıyorsanız ve gelecek yıl değerlendirilmek üzere bize ayrıntılarınızı göndermek istiyorsanız, lütfen insan hakları çalışmanız, insan hakları çalışmanızın sonucunda karşılaştığınız riskler ve referanslarınız hakkında bilgileri şu adrese gönderin: canadaprogram@frontlinedefenders.org Lütfen e-postanız ile herhangi bir ek göndermeyiniz ve yalnızca istenen bilgileri ekleyiniz.

İnsan hakları savunucuları sivil toplumun kilit üyeleri olmasına rağmen, sivil toplumdaki tüm STK'lar veya diğer aktörler insan hakları savunucusu değildir. İnsan haklarına aktif katkı ve karşı karşıya kalınan risk ile insan hakları çalışmaları arasında açık bir bağlantı önemlidir.

Lütfen, insan hakları savunucularının kriterlerini karşılayanlar için bile kontenjanın son derece sınırlı olduğunu unutmayın.

İnsan hakları savunucusu değilseniz ancak kadın lider, LGBTİ birey, zulme uğrayan dini veya etnik azınlık veya gazeteci olarak diğer uygunluk kriterlerinden birini karşılıyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için Kanada hükümetinin web sitesine başvurunuz.

Lütfen bu bilgilerin yalnızca İnsan Hakları Savunucularının erişimine atıfta bulunduğunu unutmayın. Kanada Hükümeti, Afgan vatandaşlarına İnsani Yardım Programı aracılığıyla yeniden yerleşim başvurusunda bulunma fırsatı sağlayabilecek başka süreçler de sunmaktadır. Front Line Defenders bu süreçlerin bir parçası değildir. Bu mekanizma hakkında daha fazla bilgi Kanada hükümetinin web sayfasından edinilebilir.