Back to top
Parvin Mohammadi

پروین محمدی

HRD
Free Union Workers of Iran (FUWI)

پروین محمدی از سال ۱۳۸۷ عضو اتحادیه آزاد کارگران و از سال ۱۳۸۹ نایب ر‌ییس این اتحادیه صنفی بوده است. او یکی از سازمان دهندگان کمپین ۴۰۰۰۰ امضاء برای حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ بود. این فعال حقوق کارگری بین سال های ۱۳۹۱ و ۹۳ از طرف دستگاه های امنیتی مورد پیگرد قضایی و آزار و اذیت قرار گرفت. او متولد سمنان و کارگر بازنشسته صنایع فولاد است.

یک روز پیش از روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۲و در پی فراخوان اتحادیه به گردهمایی در این روز، منزل او در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ مورد حمله قرار ماموران گرفت و در منزل شکسته شد. روز بعد او در میان گردهمایی مسالمت آمیز روز کارگر در مقابل وزارت کار به همراه شماری دیگر از تظاهرکنندگان دستگیر شد.

 

Iran

با روی کار آمدن رئیس‌جمهور روحانی در سال ۹۲، امید برای اصلاح سیاسی قوت دوباره گرفت و ده‌ها شخصیت سیاسی اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر از زندان آزاد شدند. بااین‌وجود، نقض آزادی بیان، حق مشارکت  و تجمع صلح‌آمیز و حق آزادی حرکت همچنان به‌صورت گسترده نقض می‌شود.