Back to top

پروین محمدی در میان بحران کرونا به صورت مشروط آزاد شد

وضعیت کنونی: 
آزادی مشروط
درباره وضعیت

پروین محمدی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ به همراه جعفر عظیم زاده دیگر فعال حقوق کارگری دستگیر شد. او پس از یک ماه بازجویی و دستگیری موقت در زندان اوین در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷ به قید وثیقه آزاد شد.

پروین محمدی

Parvin Mohammadiپروین محمدی از سال ۱۳۸۷ عضو اتحادیه آزاد کارگران و از سال ۱۳۸۹ نایب ر‌ییس این اتحادیه صنفی بوده است. او یکی از سازمان دهندگان کمپین ۴۰۰۰۰ امضاء برای حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ بود. این فعال حقوق کارگری بین سال های ۱۳۹۱ و ۹۳ از طرف دستگاه های امنیتی مورد پیگرد قضایی و آزار و اذیت قرار گرفت. او متولد سمنان و کارگر بازنشسته صنایع فولاد است.

28 آوریل 2020
پروین محمدی در میان بحران کرونا به صورت مشروط آزاد شد

پروین محمدی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ به همراه جعفر عظیم زاده دیگر فعال حقوق کارگری دستگیر شد. او پس از یک ماه بازجویی و دستگیری موقت در زندان اوین در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷ به قید وثیقه آزاد شد.

در اردیبهشت ۱۳۹۸، قاضی رای منع تعقیب برای این پرونده صادر کرد. با این حال، چندی نگذشته بود که او در ۶ ام اردیبهشت، یک هفته مانده به روز کارگر بازداشت و ۱۶ روز بعد با قید وثیقه آزاد شد. او توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به «اقدام علیه امنیت ملی با گردهامایی و تبانی» به یک سال حبس محکوم شد و ۱۶ آذر ۹۸ برای گذراندن حبس به زندان کچوئی رفت. این فعال زن حقوق کارگران در ۹ اردیبهشت ۹۹ با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.