Back to top

نرگس محمدی

قائم‌مقام کانون مدافعان حقوق بشر
کانون مدافعان حقوق بشر
مقاله روزنامه گاردین
۱۳۹۱

ایران سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران و فعالان را بیشتر می‌کند

جایزه پرانگر
۱۳۹۰
جایزه الکساندر لانگر
۱۳۸۸

«جامه ایرانی قویاً به دنبال حق خود برای دموکراسی است. دانشجویان، کارگران و کارمندان، معلمان، زنان و جوانان درخواست‌های مشخصی دارند و حکومت ناچار به پاسخگویی خواهد بود. یک پاسخ قانع‌کننده. این مشکل یک گروه و قشر کوچک نخبه نیست. این مشکل تمام یک ملت است»

نرگس محمدی قائم‌مقام کانون مدافعان حقوق بشر است. ایشان به‌عنوان رئیس کمیته اجرائی شورای ملی صلح در ایران انتخاب شد، این شورا یک اتلاف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشر است. او برای لغو مجازات اعدام در ایران کارزار به راه انداخت و در سال ۹۰ برنده جایزه پر انگر از طرف دولت سوئد به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری شد.

نرگس محمدیCases
Iran

امید برای اصلاحات سیاسی در ایران بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۹۲ دوباره جان گرفت و ده‌ها شخصیت سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر از زندان آزاد شدند. بااین‌وجود، نقض حق آزادی بیان، مشارکت و تجمع صلح‌آمیز و فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد.

interview_with_taghi_rahmadi_husband_of_narges_mohammadi

مصاحبه با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی