Back to top

تاریخچه پرونده: نرگس محمدی

وضعیت کنونی: 
آزاد شد!
درباره وضعیت

مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی درحالی‌که در زندان اوین بازداشت است با اتهامت قضایی بیشتری نیز روبه‌روست.

این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۴ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. در زمان دستگیری، مأموران وزارت اطلاعات عنوان کردند که نرگس محمدی به دلیل گذراندن باقی‌مانده حکم شش سال حبسی که در ۳ اردیبهشت ۹۱ به آن محکوم‌شده بود دستگیرشده است. وی به دلایل پزشکی و درمانی از تاریخ۱۰ مرداد ۹۱ به قید وثیقه آزاد شده بود. محکومیت اولیه او در ابتدا یازده سال زندان به اتهامات ساختگی شامل نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و توطئه علیه امنیت ملی بود.

در مورد نرگس محمدی

Narges Mohammadiنرگس محمدی قائم‌مقام کانون مدافعان حقوق بشر است. ایشان به‌عنوان رئیس کمیته اجرائی شورای ملی صلح در ایران انتخاب شد، این شورا یک اتلاف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشر است. او برای لغو مجازات اعدام در ایران کارزار به راه انداخت و در سال ۹۰ برنده جایزه پر انگر از طرف دولت سوئد به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری شد.

20 مه 2016
دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

در ۲۹ اردیبهشت ۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به ۱۶ سال زندان به جرم‌های متعدد شامل عضویت در گروه (هم‌اکنون ممنوع) لغو گام‌به‌گام اعدام، شرکت در تجمع‌ها و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.
نرگس محمدی قائم‌مقام و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. او به‌عنوان رئیس کمیته اجرائی شورای ملی صلح در ایران انتخاب شد این شورا یک اتلاف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشر است. او برای لغو مجازات اعدام در ایران کارزار به راه انداخت، و در سال ۹۰ برنده جایزه پر انگر از طرف دولت سوئد به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری شد.

نرگس محمدی که هم‌اکنون در اوین زندانی است، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۴ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزلش دستگیر شد. در زمان دستگیری، مأموران وزارت اطلاعات عنوان کردند که نرگس محمدی به دلیل گذراندن باقی‌مانده حکم شش سال حبسی که در ۳ اردیبهشت ۹۱ به آن محکوم‌شده بود دستگیرشده است. وی به دلایل پزشکی و درمانی از تاریخ.۱۰ مرداد ۹۱ به قید وثیقه آزاد شده بود. محکومیت اولیه او در ابتدا یازده سال زندان به اتهامات ساختگی شامل نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و توطئه علیه امنیت ملی بود.

در ۱۳ اردیبهشت ۹۴ اتهامات جدید «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به او ابلاغ شد. این اتهامات بر اساس فعالیت‌های ایشان در کانون مدافعان حقوق بشر، همکاری ایشان با برنده نوبل صلح خانم شیرین عبادی، مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های بین‌المللی داشت و برای ایجاد گروه لغو گام‌به‌گام اعدام، که از نگاه مسئولین غیرقانونی بود و تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌شد، بودند.

فرانت لاین دفندرز عمیقاً نگران محکومیت نرگس محمدی است و آن را قویاً محکوم می‌کند زیرا این محکومیت تنها مربوط به کارهای صلح‌آمیز و قانونی او برای گسترش و دفاع از حقوق بشر در ایران بوده است. ما قویاً از مسئولین می‌خواهیم که محکومیت این مدافع حقوق بشر را لغو کرده و او را سریعاً آزاد کنند.

8 ژانوِیه 2016
ادامه آزار و اذیت و تعقیب قضایی نرگس محمدی

مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی درحالی‌که در زندان اوین بازداشت است با اتهامت قضایی بیشتری نیز روبه‌روست.

بر اساس گزارش‌ها، یک جلسه استماع دادرسی برای روز ۱۵ تیر ۹۴ توسط مسئولین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران تعیین شد. درخواستی توسط وزیر اطلاعات برای صدور اشد مجازات برای این مدافع حقوق بشر تسلیم قاضی شد. این درخواست بر اساس اتهاماتی بود که در جلسه استماع دادرسی ۱۳ اردیبهشت ۹۴ علیه نرگس محمدی مطرح‌شده بود. این اتهامات شامل «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب علیه نظام» بودند. جلسه دادرسی انجام نشد و تاکنون نیز تاریخ جدیدی برای آن اعلام‌نشده است.

این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۴ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. در زمان دستگیری، مأموران وزارت اطلاعات عنوان کردند که نرگس محمدی به دلیل گذراندن باقی‌مانده حکم شش سال حبسی که در ۳ اردیبهشت ۹۱ به آن محکوم‌شده بود دستگیرشده است. وی به دلایل پزشکی و درمانی از تاریخ.۱۰ مرداد ۹۱ به قید وثیقه آزاد شده بود. محکومیت اولیه او در ابتدا یازده سال زندان به اتهامات ساختگی شامل نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و توطئه علیه امنیت ملی بود.

چندین روز قبل از دستگیری ۱۳ اردیبهشت ۹۴، نرگس محمدی در اولین جلسه دادرسی دادگاه خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شد و دادستانان اتهامات جدیدی را به او ابلاغ شد. این مدافع حقوق بشر هم‌اکنون با اتهامات تجمع و تبانی علیه امنیت ملی بر اساس فعالیت‌های او در کانون مدافعان حقوق بشر, همکاری ایشان با برنده نوبل صلح خانم شیرین عبادی، مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های بین‌المللی داشت و برای ایجاد گروه لغو گام‌به‌گام اعدام، که از نگاه مسئولین غیرقانونی بود و تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌شد، بودند. دادستان جلسه دیگری را به دنبال این اتهامات جدید تعیین کرد تا به وکلای او فرصت خواندن پرونده دادستان علیه نرگس محمدی را داده باشد.

از زمانی که نرگس محمدی در تیر ۹۱ به قید وثیقه آزاد شد، برای خاموش کردن فعالیت‌های حقوق بشری او به‌طور مستمر تلاش شده است. این مدافع حقوق بشر پس از دیدار در سفارت اتریش در تهران با کاترین اشتون نماینده سابق اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت ممنوع‌الخروج شد و مکرراً در مورد محتوای این گفتگو و دیدار مورد بازجوئی قرار گرفت.

8 مه 2015
مدافع حقوق بشر، نرگس محمدی، دستگیر شد.

در ساعات اولیه صبح ۱۵ اردیبهشت ۹۴، مأموران وزارت اطلاعات ایران مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی را دستگیر کردند. وی هم‌اکنون در زندان اوین بازداشت است.

در زمان دستگیری، مأموران وزارت اطلاعات عنوان کردند که نرگس محمدی به دلیل گذراندن باقی‌مانده حکم شش سال حبسی که در ۳ اردیبهشت ۹۱ به آن محکوم‌شده بود دستگیرشده است. وی به دلایل پزشکی و درمانی از تاریخ.۱۰ مرداد ۹۱ به قید وثیقه آزاد شده بود. محکومیت اولیه او در ابتدا یازده سال زندان به اتهامات ساختگی شامل نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و توطئه علیه امنیت ملی بود.

چندین روز قبل از دستگیری ۱۳ اردیبهشت ۹۴، نرگس محمدی در اولین جلسه دادرسی دادگاه خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شد و دادستانان اتهامات جدیدی را به او ابلاغ شد. این مدافع حقوق بشر هم‌اکنون با اتهامات تجمع و تبانی علیه امنیت ملی بر اساس فعالیت‌های او در کانون مدافعان حقوق بشر, همکاری ایشان با برنده نوبل صلح خانم شیرین عبادی، مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های بین‌المللی داشت و برای ایجاد گروه لغو گام‌به‌گام اعدام، که از نگاه مسئولین غیرقانونی بود و تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌شد، بودند. دادستان جلسه دیگری را به دنبال این اتهامات جدید تعیین کرد تا به وکلای او فرصت خواندن پرونده دادستان علیه نرگس محمدی را داده باشد.

از زمانی که نرگس محمدی در تیر ۹۱ به قید وثیقه آزاد شد، برای خاموش کردن فعالیت‌های حقوق بشری او به‌طور مستمر تلاش شده است. این مدافع حقوق بشر پس از دیدار در سفارت اتریش در تهران با کاترین اشتون نماینده سابق اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت ممنوع‌الخروج شد و مکرراً در مورد محتوای این گفتگو و دیدار مورد بازجوئی قرار گرفت.