Back to top
Razan Al-Najjar

Razan Al-Najjar

İnsan Hakları Savunucusu, Gönüllü Sağlıkçı
Filistin Tıbbi Yardımlaşma Derneği

Razan Al-Najjar, kar amacı gütmeyen bir sağlık kuruluşu olan Filistin Tıbbi Yardımlaşma Derneği'nde gönüllü bir sağlık görevlisiydi ve profesyonel bir sağlık görevlisi olmak üzere eğitim görüyordu. Kendisi 21 yaşındaydı ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü" olarak bilinen protestolar başladığından bu yana iki aydan uzun bir süredir gönüllü sağlık görevlisi olarak çalışıyordu. 

İşgal Altındaki Filistin Toprakları’ndaki insan hakları savunucuları taciz içeren eylemlere, dolaşım/hareket özgürlüğü kısıtlamalarına tabi tutulmakta; damgalamalara, kaçırılmalara, genellikle idari gözaltı emirleri altında uzun süren keyfi gözaltılara, evlerinin ve ofislerinin yasadışı aranmasına ve cinayetlere maruz kalmaktadır. İhlallerin çoğu, devlet tarafından desteklenmekte veya İsrail siyasi ve askeri kurumlarının en yüksek makamları tarafından desteklenmediği takdirde,  İşgal altındaki Filistin Toprakları ile ilgili olarak askeri ve yargı sistemine nüfuz eden, devam eden cezasızlık politikası nedeniyle göz ardı edilmektedir.