Back to top

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

SES

Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü bir sendika olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyelerinin adil ücret, iş güvencesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden ve üyeleri adına toplu iş sözleşmelerine katılan bir emek örgütüdür. Emek haklarının yanı sıra kamu sağlığı politikaları geliştiren ve herkes için ücretsiz, eşit ve nitelikli sağlık hizmetini savunan SES insan hakları ihlallerine ve anti-demokratik uygulamalara karşı da mücadele yürütmektedir.

turkey protest

Türkiye’de insan hakları savunucuları, yargısal taciz dahil olmak üzere cezai kovuşturmalar, fiziksel saldırılar, tehditler, gözetim altında tutulma, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası insan hakları savunucularının faaliyetlerini sürdürdükleri ortam daha da kötü bir hale geldi.

Olağanüstü hal kanunlarının geniş kapsamlı olarak kullanılması dolayısıyla Türk hükümeti, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü ciddi bir şekilde ihlal etti ve özellikle insan haklarına ilişkin faaliyetler yürütenlerin özgürlükleri kısıtlandı. Bu kanunlar, insan hakları savunucularının geniş yetkileri olan güvenlik güçlerine yönelik genel olarak gözlem faaliyetleri gerçekleştirememesi sebebiyle daha fazla insan hakları ihlaline sebep oldu.