Back to top

بکتاش آبتین

مدافع حقوق بشر،نویسنده و فیلم‌ساز

بکتاش آبتین، مدافع حقوق بشر، فیلم‌ساز و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. این کانون در راستای اعتلای آزادی بیان و در مبارزه با سانسور در ایران سالیان دراز کوشیده است. او کتاب‌هایی در زمینه تاریخ، جامعه‌شناسی و نقد ادبی منتشر کرده است.

با روی کار آمدن رئیس‌جمهور روحانی در سال ۹۲، امید برای اصلاح سیاسی قوت دوباره گرفت و ده‌ها شخصیت سیاسی اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر از زندان آزاد شدند. بااین‌وجود، نقض آزادی بیان، حق مشارکت  و تجمع صلح‌آمیز و حق آزادی حرکت همچنان به‌صورت گسترده نقض می‌شود.