Back to top
Najmeh Vahedi

نجمه واحدی

مدافع حقوق بشر، دانشجو، جامعه شناس

نجمه واحدی مدافع حقوق زنان و جامعه شناس است. او همچنین دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات زنان است. فعالیت‌های خانم واحدی درزمینه آگاهی بخشی به زنان نسبت به مسائل اجتماعی و   حقوق زنان است. او به ویژه در زمینه ارزش کار زنان در خانه فعال بوده است. خانم واحدی کارگاه های آموزشی "شرایط ازدواج" را برای آموزش زنان در مورد حقوق قانونی زناشویی و خانوادگی در ایران برگزار کرده است.

مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران  در دادگاه های ناعادلانه دستگیر ، بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. این مدافعان همچنان تهدید به مرگ شده و مورد آزار و اذیت ، دستگیری خودسرانه و بازداشت قرار می گیرد. دادگاه‌های از پذیرش وثیقه برای آزادی آنها خودداری می‌کنند و شرایط آزادی با وثیقه را برای آنها بسیار سخت می‌کنند.