Back to top
Mary Lawlor

مری لالور

هیئت‌امنا
Front Line Defenders

مری مدیر اجرائی سابق فرانت لاین دیفندرز است سازمانی که در سال ۲۰۰۱ برای رسیدگی به نیازهای حفاظتی و امنیتی مدافعان حقوق بشر درخطر در سراسر دنیا بنیان نهاده شد. مری در جنبش بین‌المللی حقوق بشری در سرار جهان مورداحترام است و چهره‌ای پیشرو و سرشناس در ایجاد سازوکارهای واکنش سریع و پاسخ سازمانی برای مدافعان حقوق بشر است. پیش از فرانت لاین دیفندرز، از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰ مدیر بخش ایرلندی عفو بین‌الملل بود. او از ۱۹۷۵ عضو هیئت‌مدیره و از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷  رئیس منتخب سازمان بود. مری برنده کارآفرین اجتماعی Irish Life WMB در سال ۲۰۰۸ شد. در سال ۲۰۱۱ جایزه ویژه  زن سال تتلر را برد. در سال ۲۰۱۴ برنده جایزه لژیون دونور فرانسه و مدرک افتخاری دکترای حقوق از دانشگاه ترینیتی دوبلین شد. در سال ۲۰۱۵ به سمت استادیار در مدرسه تجارت کالج  ترینیتی دوبلین شد.