Back to top
ahmad_montazeri

احمد منتظری

مدافع حقوق‌بشر و روحانی

احمد منتظری روحانی ۶۰ ساله، و فرزند مرحوم آیت‌الله منتظری، یکی از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران است؛ آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۸ به دلیل نقد حکومت در زمینه نقض حقوق بشر شهروندان از قدرت برکنار شده بود. در جایگاه یک روحانی، احمد منتظری در گسترش و حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر زندانی فعال بوده است. وی همچنین صراحتاً نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و با رسانه‌های بین‌المللی مانند بی‌بی‌سی مصاحبه کرده است.

امید برای اصلاحات سیاسی در ایران پس از اینکه حسن روحانی در سال ۹۲ قدرت را به دست گرفت و به دنبال آزادی چندین شخصیت برجسته اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر، جانی دوباره گرفت. با این وجود، نقض حقوق آزادی بیان، ائتلاف، تجمع صلح‌آمیز و حق حرکت مدافعان حقوق بشر همچنان به صورت گسترده ادامه دارد. 

مدافعان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران دستگیر و بازداشت شده و در دادگاه‌های ناعادلانه محکوم می‌شوند. آنها حق وثیقه ندارند و یا برایشان وثیقه‌های سنگین تعیین می‌شود. مدافعان حقوق‌بشر همچنین تحت نظارت سیستماتیک هستند و خانواده‌هایشان مورد هدف قرار می‌گیرند. روزنامه‌نگارانی تنها به دلیل نقد حکومت شلاق زده شده‌اند.