Back to top

حمله به گروهی از مدافعان حقوق بشر در بند

وضعیت کنونی: 
Attacked
درباره وضعیت

On 8 October 2021, a group of detained human rights defenders including Shapour Ehsanirad and Esmail Gerami received death threats and were physically assaulted by four other prisoners from section 3, type 2 in the Great Tehran Penitentiary. Following the attack, the human rights defenders were transferred to a different section of the same prison ward, where they are being subjected to inadequate and unsanitary conditions.

درباره

شاپور احسانی راد، نماینده پیشین کارگران کارخانه پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزshapour_ehsanirad اد کارگران ایران است.

14 اُکتُبر 2021
حمله به گروهی از مدافعان حقوق بشر در بند

روز ۱۶ مهر ۱۴۰۰ گروهی از فعالان حقوق بشر زندانی از جمله شاپور احسانی‌راد و اسماعیل گرامی از طرف چهار زندانی دیگر در تیپ ۲، بند ۳ زندان تهران بزرگ مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند و تهدید به مرگ شدند. پس از این حمله این دو زندانی به بخش دیگری از همین زندان منتقل شدند که فاقد امکانات مناسب بهداشتی است.

درخواست فوری را بارگذاری کنید

روز ۱۶ مهر ۱۴۰۰ گروهی از فعالان حقوق بشر زندانی از جمله شاپور احسانی‌راد و اسماعیل گرامی از طرف چهار زندانی دیگر در تیپ ۲، بند ۳ زندان تهران بزرگ مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند و تهدید به مرگ شدند. چهار زندانی از تیپ ۲، بخش ۳ زندان تهران بزرگ با اشیاء مختلف از جمله چاقو و ابزار آشپزخانه به آن‌ها حمله کردند و باعث جراحات سطحی شدند. این فعالین حقوق کارگری به مقامات زندان شکایت کرده و خواستار جابه‌جایی از این بخش شده اند. در روز۲۰ مهر ماه شاپور احسانی‌راد و اسماعیل گرامی علی رغم میل‌شان توسط مقامات زندان تهران بزرگ به بخش ۱، تیپ ۲ منتقل شدند که فاقد امکانات مناسب بهداشتی است در عین حال به آن‌ها گفته شد اگر مقاومت کنند گارد ویژه زندان وارد عمل خواهد شد.

در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸، آقای شاپور احسانی راد، فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس از جمله ۵ سال زندان از بابت «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. این فعال حقوق کارگری در حال حاضر و علی رغم شرایط بد جسمی و کمردرد در حال سپری کردن حکم خود در زندان بزرگ تهران و محروم از مرخصی درمانی است.

در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اسماعیل گرامی را به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی از بابت «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. این فعال حقوق بازنشستگان پیش‌تر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ در یک تجمع مسالمت‌آمیز بازنشستگان بازداشت و روز بعد از آن آزاد شد. متعاقب آن، او در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در منزل‌ش بازداشت و از آن زمان در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اسماعیل گرامی برای پیشگیری از حملات صرع به دارو نیاز دارد و تا کنون با درخواست مرخصی او موافقت نشده است.

فرانت لاین دیفندرز به شدت نگران حملات فیزیکی بر علیه مدافعان حقوق بشر شاپور احسانی‌راد و اسماعیل گرامی درزندان بزرگ تهران است در شرایطی است که گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از مرگ زندانیان در زندان‌های ایران مخابره می شود. فرانت لاین دیفندرزمراتب نگرانی عمیق خود را از شرایط جسمی و روانی شاپور احسانی‌راد و اسماعیل گرامی ابراز می دارد چرا که باور دارد این دو در حال حاضر در معرض آسیب و خطر قرار دارند و تنها به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری خود در ایران زندانی شده‌اند. فرانت لاین دیفندز دوباره تأکید می‌کند که نگران شرایط زندان‌ها در ایران از جمله بخش‌های پرجمعیت، عدم دسترسی به امکانات درمانی