Back to top

Resources and Publications

منابع
8 آوریل 2021

 بیماری کوید - ۱۹ سبب شده  که تیم های مختلف به طور فزاینده ای از راه دور کار کنند. همه ما در مورد امنیت ارتباطات خود با یکدیگر سوالهایی داریم. ماند اینکه: بهتر است از کدام بستر یا ابزار ارتباطی استفاده کنیم؟ این ابزارها برای برگزاری جلسات حساس داخلی چقدر امن هستند؟ برای جلسات آموزش آنلاین یا دوره های آموزش از راه دور، چه ویژگی هایی لازم و کافی است، بدون اینکه حریم خصوصی و امنیت شرکت کنندگان را در معرض خطر قرار گیرد؟

این نمای ساده تهیه شده توسط فرانت لاین دفندرز ممکن است در انتخاب ابزار مناسب برای نیازهای خاص به شما کمک کند.

Pages