Back to top

استراحت و فرجه و کمک هزینه

استراحت و فرجه و کمک هزینه

هدف فرانت لاین دیفندرز از برنامه‌های استراحت و فرجه، ارائه این فرصت به مدافعان حقوق بشر است که برای مدتی از کار معمول خود مرخصی بگیرند و در محیطی امن تجدیدقوا کنند؛ درحالی‌که هم‌زمان مهارت‌های خود را بالابرده و بتوانند به هنگام بازگشت به کشور خود به‌طور مؤثرتری کار کنند.

مدافعان حقوق بشر می‌توانند به استراحت و تجدیدقوایی که استحقاق دارند بپردازند و از شرایط کاری استرس‌زا و دشوار خود برای مدت کوتاهی رهایی یابند. آن‌ها همچنین می‌توانند با استفاده از این فرصت به پروژه‌ای خاص بپردازند، در مورد امنیت دیجیتالی خود بیشتر بیاموزند و یا مهارت‌های دیگر مرتبط با کار خود را بهبود بخشند.

استفاده از کمک هزینه و استراحت و فرجه تنها با دعوت نامه میسر است.

این برنامه برای زنان مدافع حقوق بشری که در شرایطی متشنج و استرس‌زا و عمدتاً خطرناک کار می‌کنند بسیار عالی است

-مدافع حقوق بشر، افغانستان، برنامه استراحت و فرجه

قبل از این برنامه، به خطر استرس‌های کار دچار فرسودگی شغلی و روحی شدید بودم. به‌خصوص به خاطر کار روی یک پرونده خشونت خانگی وقتی‌که موردحمله قرار گرفتم و کامپیوتر و تلفن‌هایم ضبط شدند. من بسیار مضطرب بودم و سردرد مداوم داشتم اما الآن دوباره خوب شده‌ام و به کار بازگشته‌ام.

-مدافع حقوق بشر، کامرون، برنامه استراحت و فرجه