Back to top

نیقات داد

مدافع حقوق‌بشر، وکیل و موسس
سازمان حقوق دیجیتال
مکان: 
جایزه لاله حقوق بشر
2016

لاله حقوق‌بشر یک جایزه سالانه است که توسط وزیر امور خارجه هلند به مدافعان حقوق بشری داده می‌شود که برای ترویج حقوق‌بشر از رویکردهای نوآورانه استفاده کرده‌اند.

نیقات داد وکیلی است که پیش از این در حوزه حقوق خانواده و جنائی فعالیت می‌کرده  و در سال ۲۰۱۲ سازمان حقوق دیجیتال را تأسیس نموده است. این سازمان غیرانتفاعی به پاکستانی‌ها، مخصوصاً زنان جوان پاکستانی، در مورد نحوه برخورد با آزار و اذیت فضای مجازی و آنلاین  آموزش می‌دهد و همچنین علیه قوانینی که به دولت‌ها قدرت گسترده در نظارت آنلاین می‌دهد و علیه انتشار اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده توسط شرکت‌های مخابراتی در مورد زندگی و عادات مشتریان برای سازمان‌های دولتی داخلی و خارجی و شرکت‌های تجاری  کارزار به راه می‌انداخت. 

با افزایش قوانین اینترنتی توسط دولت پاکستان و ممنوعیت یوتیوب، مردم کم‌کم متوجه اهمیت حقوق دیجیتال در کشور شده‌اند.

interview_with_nighat_dad

مصاحبه با نیقات داد