Back to top

ثبت نام برای بیانیه های فوری

برای ثبت نام جهت دریافت بیانیه های فوری فرانت لاین دیفندرز از طریق ایمیل

اینجا را کلیک کنید،

یا به آدرس زیر ایمیل بزنید:

campaigns@frontlinedefenders.org

لطفا عبارت  'Urgent Appeals' را در قسمت موضوع ایمیل بنویسید .