"فرانت لاین دیفندرز بنیاد بین المللی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر است. ما تلاش می کنیم که در کمک به حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر اقدامی سریع و مؤثر بعمل آوریم تا آنها بتوانند به عنوان عوامل کلیدی تغییرات اجتماعی به کارشان ادامه دهند."

Subscribe rss email
داوران فینالیست های جایزه فرانت لاین دیفندرز برای مدافعان حقوق بشر در معرض خطر س
2015/03/18

هيأت داوران جايزه فرانت لاين ديفندرز براي مدافعان حقوق بشر در معرض خطر سال 2015 ، در 4 مارچ 2015 اسامي پنج...

عبد الحكيم الفضلی
2015/02/12

در 29 ژانویه سال 2015، دادگاه جنایی در کویت مدافع حقوق بشر آقای عبد الحكيم الفضلی را به اتهام «تحریک جامعه "بدون" در کویت به اعتراض و ایجاد هرج و مرج» به یک سال زندان و اخراج از کشور پس از اتمام این دوره محکوم کرد. عبد الحكيم الفضلی هنوز آزاد است اما بیم آن می رود...

2015/02/12

در تاریخ 27 ژانویه سال 2015، مدافع حقوق بشر آقای ساعد جداد از بیمارستان نظامی در صلاله برای حضور در اولین جلسه مربوط به پرونده خود در دادگاه بدوی مسقط به اتهام "تضعیف اعتبار دولت" به مسقط منتقل شد. این مدافع حقوق بشر از زمان دستگیری اش در 21 ژانویه 2015 در...