Back to top
3 Mayıs 2018

Eren Keskin'in Ömürboyu Hapis Cezasını Önlemek Üzere Uluslararası Eylem için Acil Çağrı

Front Line Defenders Türk İnsan Hakları Savunucusu Eren Keskin'in davasına ilişkin aşağıdaki açıklamayı imzaladı.

Eren Keskin (1959), Türkiye’de  bir avukat ve İnsan Hakları Derneği (İHD) 'nin eş başkanıdır. Yaklaşık otuz yıldır tartışmalı insan hakları konularında çalışmış olan Keskin, azınlık haklarının korunmasına katkıda bulunmuş, kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmiş, militarizme meydan okumak ve işkenceye son vermek için kampanya yürütmüştür. Keskin, ulusal güvenlik güçleri tarafından tecavüze uğrayan ya da cinsel tacize uğrayan trans-kişiler ve kadınlara karşılıksız hizmet veren bir hukuk bürosunun kurucusudur. Paris Barosu Onur Üyesi olan Keskin, 2018 Helsinki Sivil Toplumu Ödülü dahil olmak üzere barış ve insan hakları çalışmaları için birçok uluslararası ödülün de sahibidir.

Açıklamayı Görüntüleyin

Keskin, insan hakları faaliyetlerine misilleme olarak suikast girişimleri dahil olmak üzere birçok zulüm ve taciz örneğine maruz kaldı. İfade özgürlüğünün ateşli savunucusu olan Keskin, Kürdistan kelimesini kullanması nedeniyle 1995 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Bugün yine Keskin, aşırı parasal para cezalar ve hayatının geri kalanında hapis cezasının infaz edilmesi riskiyle karşı karşıya.

Türkiye’de önde gelen insan hakları avukatlarından biri olan Eren Keskin, uzun yıllardır Türk toplumunda tabu haline gelmiş meselelerle ilgili ifade özgürlüğü hakkını ve insan haklarını savunma hakkını kullandığı için bir misilleme olarak uzun bir hapis cezası alması tehlikesiyle karşı karşıya. Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar Eren Keskin'in hapsedilmesini önlemek için uluslararası acil eylem çağrısında bulunmaktadır.

Eren Keskin, ifade özgürlüğü hakkının desteklenmesi ve hapsedilen editör kadrosuna sembolik bir destek hareketine destek sağlamak amacı ile 2013'ten 2016'ya kadar Türkiye’deki az sayıda bağımsız gazeteden biri olan, hükümete karşı eleştirileri ve Kürt-Türk çatışması hakkındaki kapsamlı raporlarıyla tanınan Özgür Gündem'in “Genel Yayın Yönetmeni” unvanını aldı. “Genel Yayın Yönetmeni” unvanı nedeniyle, Kendisine karşı Türk mahkemelerinde 120'den fazla dava açıldı.(1) Keskin, diğer yazarların ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları haberler ve yazılar için mahkûmiyet kararlarıyla hedef alındı. Türk Basın Kanunu'na göre, ilgili yazarların sorumlu tutulamadığı hallerde yayınlar için genel yayın yönetmenleri hakkında soruşturma açılabilir.

Bu davalardan altısı için tüm itiraz seçenekleri tükenmiş ve mahkûmiyet kararlarıyla sonuçlanmıştır. Mahkûmiyet kararları, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "gazetede düzeltme yazılarını yayınlamama" gerekçesiyle verilmiştir. Keskin'e yaklaşık olarak 14.500 Euro (72.000 TL) para cezası da verilmiştir. Para cezalarının ödenmemesi ise yaklaşık olarak 8,5 yıl hapis cezasına neden olacaktır. Keskin lehine yalnızca dört dava ya beraat kararı ya da zaman aşımı sebebiyle sonuçlanmıştır.  

Diğer 69 davada ise Eren Keskin suçlu olarak addedildi; ancak bu davalar İstinaf Mahkemesi veya Yargıtay’da inceleme aşamasında bulunuyor. Birinci derece mahkemelerinin kararları bozulmadıkça, özellikle, 'terör  örgütü propagandası yapmak' (Terörle Mücadele Kanunu, Madde 7 (2)), 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Devletin kurum ve organlarını aşağılamak '(Türk Ceza Kanunu, Madde 301), 'Cumhurbaşkanına hakaret etmek' (Türk Ceza Kanunu, Madde 299) (2), 'Gazetede düzeltmelerin yayınlanamaması' (Basın Kanunu, Madde 18), 'failin kimliğinin açıklanması' (Basın Kanunu, Madde 21 (c)) ve 'Hakaret' (Türk Ceza Kanunu, Madde 125) suçlarına istinaden Keskin hakkında kümülatif olarak 12,5 yıl hapis cezası ve yaklaşık olarak 93.000 € (460,000 TL) para cezası bulunuyor.

Nisan 2018'den itibaren Keskin'e karşı açılmış ve hüküm verilmesi beklenen 47 dava var. Özgür Gündem “Genel Yayın Yönetmeni” unvanı ile ilgili olarak ise duruşmalar, 3 ve 7 Mayıs 2018 tarihlerinde görülecek.(3) Keskin, Özgür Gündem’e ilişkin terörle ilgili suçlamalar içeren başka bir davada, danışma kurulu üyeleri, gazeteciler ve yayın yönetmeni dahil olmak üzere dokuz davalıdan da birisi. Dava dolayısıyla 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor. Bir sonraki duruşmanın 4 Haziran 2018 tarihinde görülmesi bekleniyor.

Özgür Gündem “Genel Yayın Yönetmeni” unvanına ilişkin suçlamaların yanı sıra Keskin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2004 yılında bir çocuk ve babasının ve polis tarafından vurulmasından (4) sonra yaptığı açıklamalardan (5)  ve "Radikal Kötülük" başlıklı silahlı kuvvetlerin sebep olduğunu iddia ettiği suiistimaller hakkındaki bir yazısından dolayı da suçlandı.

Hakkındaki kurgusal suçlamalara ek olarak, Keskin’in bir insan hakları avukatı olarak çalışmalarına da itiraz ediliyor: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hukuk Ekibi, İstanbul Barosu'na, Keskin hakkında disiplin cezası verilmesine yönelik bir başvuruda bulundu. Bu başvuru, kendisinin Baro’dan ihracı ile sonuçlanabilir. Keskin'e yurtdışı çıkış yasağı da getirildi.

Türkiye'de Keskin aleyhine yargı gücünün kötüye kullanılması ve ülkedeki insan hakları topluluklarının temsilcilerine karşı devam eden yargısal tacizler bağlamında imzası bulunan örgütler, Eren Keskin davası için üst düzey siyasi dikkat çağrısında bulunmaktadır.

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, BM İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin Özel Raportörüne, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserine, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisine ve BM Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörüne, Türk Hükümetine Eren Keskin’e yönelik yakında gerçekleşmesi muhtemel tehditlerin azaltılması  için acil müdahalelerde bulunma ve  Keskin’in beraat ettirilmesini istemeleri çağrısında bulunmaktadır.

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, AB ve Üye Devletlerine ve ayrıca Türkiye Hükümeti ile diyaloga giren diğer uluslararası  kurum ve organlara çağrıda bulunmaktadır:

 • Türk vatandaşları için AB'ye vizesiz seyahat müzakerelerinin yanı sıra ekonomik işbirliği, ticaret ve yatırım konularında diplomatik ve ikili görüşmelerde bulunan yetkililer dâhil olmak üzere Türk hükümeti ile herhangi bir temasta bulunan yetkililer olarak Eren Keskin’e yönelik suçlamaların düşürülmesi ve beraati için, Keskin ve diğer insan hakları savunucularının ve Türkiye'deki gazetecilerin korunmasına ilişkin resmi açıklamalarda bulunun;
 • Türkiye'de ifade özgürlüğünün ve insan haklarını savunma hakkının kullanmanın kriminalize edilmesini kınayın;
 • Terörle mücadele yasaları dahil olmak üzere, Türkiye’de İnsan hakları savunularına, gazetecilere ve diğer muhalif seslere karşı suçlamalara ilişkin kötüye kullanılan kısıtlayıcı mevzuatın gözden geçirilmesi çağrısında bulunun;
 • Genel yayın yönetmeleri ve yazarlara karşı geniş bir dizi suçlama olasılığını öngören ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünü bastırmak için kullanılan basın yasasının gözden geçirilmesi için çağrıda bulunun;
 • Türkiye’de temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılar için bir zırh olarak kullanılan olağanüstü halin kaldırılması için çağrıda bulunun.

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar Türk makamlarına çağrıda bulunmaktadır: 

 • Hukuki ve meşru insan hakları çalışmaları nedeniyle misillemeye maruz kalan Eren Keskin aleyhine yargı kademesi de dahil olmak üzere her türlü tacize son verilmelidir;
 • Bu süreçte, aleyhindeki tüm adli yargılama işlemlerinin adil yargılanma hakkı ile yasalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi garanti altına alınmalıdır;
 • Türkiye'deki insan hakları savunucularının barışçıl ve meşru çalışmalarını engellerle karşılaşmaksızın ve misilleme korkusu duymaksızın gerçekleştirebildiklerinden emin olunmalıdır;
 • İnsan hakları savunucularının terörizm suçlamalarıyla kriminalize edilmelerinden imtina edilmelidir:
 • 9 Aralık 1998 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin tüm hükümlerine ve özellikle de 1, 6 (a), 9, 11 ve 12.2 maddelerine uyulmalıdır;
 • Uluslararası insan hakları standartlarına ve Türkiye tarafından onaylanan uluslararası insan hakları belgelerine uygun olarak, her koşulda insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterildiğinden emin olunmalıdır.

 

Daha Fazla Bilgi için Lütfen İletişime Geçin:

Erin Kilbride
+353 (0) 857423767
erin@frontlinedefenders.org

(1) Özgür Gündem, Ağustos 2016’da Türkiye'de darbe girişiminin ardından bir mahkeme emri ile kapatılmış,  gazetecilere ve editörlere karşı çeşitli suçlamalar getirilmiştir. 100'den fazla kişi gönüllü olarak kendilerini dönüşümlü bir şekilde yayın yönetmeni olarak adlandırmıştır.

(2) Eren Keskin, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da 100'ü aşkın kişinin öldüğü bir barış gösterisinin bombalanmasından sonra “On binler Barışın Katledildiği Meydandan Seslendi: Katil Erdoğan” manşeti ile  yayımlanan Özgür Gündem'e katkılarından dolayı suçlu bulunmuştur.

 (3) Mayıs 2018'de görülmesi beklenen duruşmalarda diğer sanıklar arasında Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, yazı işleri müdürü Reyhan Çapan ve suçlama konusu yazıların yazarlarından Züheyla Yılmaz da yer alıyor.

(4) Makbule Kaymaz ve diğerleri - Türkiye, 25.02.2014 tarihli kararıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mahkemenin içtihadı hakkında bilgi notu (171), Şubat 2014, şu adresten ulaşılabilir: https: //www.echr.coe. int / Belgeler / CLIN_2014_02_171_ENG.pdf.

(5) Keskin'in sözleri : “Devlet 12 yaşında bir çocuğu katledecek kadar vahşi bir anlayışa sahip. Türkiye hesap vermek zorunda.Türkiye’nin tarihi kirli bir tarihtir” şeklindeydi.