Back to top

Koruma Fonu

Koruma Fonu

Front Line Defenders 2001 yılında, risk altında olan insan hakları savunucularına zamanında ve etkili bir mali destek sağlamak amacıyla, oldukça başarılı devam eden Koruma Fonu programını başlattı.

Front Line Defenders Koruma Fonu, insan hakları savunucularının (İHS) ve kuruluşlarının güvenliğini ve korunma önlemlerini iyileştirecek olan kişisel ve kurumsal alımlar için fon sağlar.

Koruma Fonu, İHS'lerin ve kuruluşlarının güvenlik ve koruma tedbirlerini geliştirmek için, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda yer alan konular için maddi destek sağlayabilir:

 • bir kişi veya kurumun fiziki, dijital ve iletişim güvenliğinin güçlendirilmesi;
 • hukuki tacize maruz kalan İHS'lerin hukuki harcamalarının karşılanması;
 • barışçıl insan hakları çalışmaları sebebiyle saldırıya uğramış veya bir sağlık sorunu yaşayan İHSlerin sağlık harcamalarının karşılanması;
 • Hapisteki İHS'lere veya İHS'nin çalışmaları sebebiyle risk altında olan aile bireyleri için aile yardımının sağlanması.

 

Verilecek hibe miktarı en fazla 7.500 Avro'dur. 

 

 

GÜVENLİ BAŞVURU YAPMAK
İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

 

Front Line Defenders fonları aşağıdakileri kapsamaz:

 • Geriye dönük fonlama;
 • Uluslararası kuruluşlar;
 • Aynı amaçla başka bir yerden fon almak üzere başvuran ya da fon kullanan kuruluşlar;
 • İnsan hakları savunucularının belli bir meselesinden çok, insan haklarıyla ilgili daha genel konulara yoğunlaşan projeler;
 • Başvuru sırasında zaten sürgünde olan insan hakları savunucularının giderleri;
 • Maaşlar ve kira gibi mevcut bir ofisin işletme giderleri;
 • Silahlı güvenlik görevlisi;
 • Motorlu araç satın alma.

Koruma Hibe Programı genellikle sunulan bütçenin %100'ünü karşılamaz. Başvurular Arapça, Rusça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Farsça, Portekizce ve Çince yapılabilir. 

Başvuru yaptıktan sonra, Front Line Defenders ekibinden bir kişi başvuru yapan kuruluşla irtibata geçebilir ve başvuruyu netleştirmek için sorular sorabilir. Başvurularla ilgili lobi yapılmamasını rica ediyoruz. Tüm başvuranlara, başvurularının kabul edilip edilmediğine dair yazılı bir bilgilendirme yapılacaktır.

Hibe alan insan hakları savunucularından, proje sona erdiğinde kısa bir yazılı rapor hazırlamaları ve tüm faturaların orijinallarini rapora eklemeleri istenecektir. Eğer bir sebepten dolayı projenin başlamaz, devam etmez ya da proje için başka bir fon bulunursa, alınan hibe başka bir çalışmaya aktarılamaz ve Front Line Defenders'a iade edilmelidir. Front Line Defenders aynı başvurunun başka uluslararası hibe kuruluşları tarafından fonlanıp fonlanmadığını kontrol edebilir. Projenin bitiminde sunulan raporun ikna edici olmaması halinde, başvuran daha fazla hibe alamayacak ve fonu iade etmesi istenecektir.