Back to top

Tasneem Al-Qadi

İHS, Üye
Uluslararası Haklar ve Kalkınma Federasyonu

Tasneem Al-Qadi, insan hakları ihlallerini ve kalkınma sorunlarını izleyen Uluslararası Haklar ve Kalkınma Federasyonu Örgütü ile çalışan Filistinli bir kadın insan hakları savunucusudur. Aynı zamanda, sosyal medyada müdafaası İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkûmların hakları ve Filistinli kadınların haklarına odaklanan bir blog yazarıdır.

İşgal altındaki Filistin Toprakları'nda ikamet eden insan hakları savunucuları taciz, seyahat özgürlüğüne ilişkin kısıtlamalar, damgalanma, kaçırılma, genellikle idari gözaltı emirleri altında uzun süreli keyfi gözaltılar, ev ve işyerlerinde yasadışı arama ve öldürme eylemlerine maruz kalmaktadır. İhlallerin çoğu devlet yaptırımıdır ya da İsrail siyasi ve askeri kurumunun en üst düzeyleri tarafından yaptırım uygulanmamışsa,  İşgal altındaki Filistin Toprakları ile ilgili olarak askeri ve yargı sistemine nüfuz eden süregelen cezasızlık politikasına göz yumulmaktadır.