Back to top

Sergen Kahraman Çotak

İHS, Öğrenci

Sergen Kahraman Çotak bir insan hakları savunucusu. Üniversite kampüslerinde homofobi, transfobi ve cinsiyetçilikle mücadele eden bir LGBTQI+ aktivisti. Boğaziçi Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okuyor ve müzikle ilgileniyor. Üniversite idaresi tarafından kapatılan BÜ LGBTI+ aday klübünün üyesi. 2 Ocak 2021 günü cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasıyla başlayan protestolarda aktif olarak yer aldı.

Türkiye’de insan hakları savunucuları, yargısal taciz dahil olmak üzere cezai kovuşturmalar, fiziksel saldırılar, tehditler, gözetim altında tutulma, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası insan hakları savunucularının faaliyetlerini sürdürdükleri ortam daha da kötü bir hale geldi.

Olağanüstü hal kanunlarının geniş kapsamlı olarak kullanılması dolayısıyla Türk hükümeti, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü ciddi bir şekilde ihlal etti ve özellikle insan haklarına ilişkin faaliyetler yürütenlerin özgürlükleri kısıtlandı. Bu kanunlar, insan hakları savunucularının geniş yetkileri olan güvenlik güçlerine yönelik genel olarak gözlem faaliyetleri gerçekleştirememesi sebebiyle daha fazla insan hakları ihlaline sebep oldu.