Back to top
Meerim Ilyas

Meerim Ilyas

Koruma Başkan Yardımcısı
Front Line Defenders

Meerim, risk altındaki İHS'lerin korunmasına ilişkin koordinasyona yardımcı olmak üzere 2019 yılında Koruma Direktör Yardımcısı olarak Front Line Defenders'a katıldı. Meerim ayrıca, FLD'nin kadınlara ve LGBTİ + insan hakları savunucularına verdiği desteğin ve cinsiyet eşitliği ile ilgili genel organizasyonel sistemlerin ve politikaların güçlendirilmesine ilişkin özel bir odağa sahip. FLD'ye katılmadan önce, Kadın İnsan Hakları Savunucuları için bütünsel güvenlik konusunda çalışmalara öncülük ettiği Kadının İnsan Hakları Acil Eylem Fonu’nda Kıdemli Program Yöneticisi olarak çalıştı ve çevre hakları ve yerel haklara yönelik çalışan kadın insan hakları savunucularına sosyal yardım, savunuculuk ve hibe desteği koordinasyonu sağladı. Meerim, Kırgızistan'da doğdu ve büyüdü. Kendisi, Orta Asya'da ve yardıma ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde LGBTİ + aktivistleri açısından önemli kaynaklardan biri. Kişisel deneyimleri nedeniyle, Meerim erişim ve engellilik konularında derin bir bağlılığa sahip. Küresel, feminist, üyeliğe dayalı bir kuruluş olan AWID yönetim kurulunda ve Körfez bölgesi ve çevresinde LGBTQIA + Müslümanlar için iyileştirme üzerine bir adalet örgütü olan Queer Crescent Healing'in yönetim kurulunda bulunuyor.