Back to top

Raci Bilici yeniden yargılanıyor

Durum: 
Yeniden yargılama
Vaka hakkında

24 Haziran 2021 tarihinde insan hakları savunucusu Raci Bilici’nin istinaftan dönen davasının yeniden görülmesine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Daha önce 27 Mayıs 2021 olarak belirlenen duruşma günü mahkeme tarafından ertelenmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi eski başkanı, insan hakları savunucusu Raci Bilici’nin istinaftan dönen davasının yeniden yargılanması 27 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 21 Aralık 2020 tarihli kararıyla, ilk derece mahkemesinin insan hakları savunucusu hakkında, katıldığı bazı toplantılar ve sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek “terör örgütü üyeliği”nden verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozarak, yeniden görülmek üzere dosyayı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Raci Bilici 12 Mart 2020’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, şu an serbest olan Bilici’ye yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Bilici hakkındaki mahkumiyet kararı 2011 ile 2014 yılları arasında MYK üyesi ve Diyarbakır Şube Başkanı olarak İHD adına yürüttüğü meşru insan hakları faaliyetlerine dayanıyor. Mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı ve karara itiraz yolu açık; ancak üst mahkemenin mahkumiyet kararını onaması halinde, Avukatlık Kanunu gereğince Raci Bilici’nin avukatlık mesleğini icra etmesi mümkün olmayacak.

21 Mart 2017 günü çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından insan hakları savunucusu Raci Bilici şartlı tahliye edildi. Bilici'ye yurtdışı yasağı kondu ve her hafta Diyarbakır'da karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi.

15 Mart 2017 günü, insan hakları savunucusu Raci Bilici gözaltına alındı ve hala Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde tutuluyor.

Raci Bilici Hakkında

raci_bilici.jpegRaci Bilici İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı ve İHD Başkan Yardımcısıdır. 1986 yılında kurulan derneğin amacı Türkiye'de insan hakları ve demokrasinin savunulması ve geliştirilmesidir. Dernek insan hakları alanında araştırmalar ve eğitim çalışmaları yürütür, insan hakları ihlallerini izler ve belgeler ve ayrımcılığın her türüyle mücadele eder.

9 Temmuz 2021
Raci Bilici yeniden yargılanıyor

24 Haziran 2021 tarihinde insan hakları savunucusu Raci Bilici’nin istinaftan dönen davasının yeniden görülmesine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Daha önce 27 Mayıs 2021 olarak belirlenen duruşma günü mahkeme tarafından ertelenmişti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mart 2020 tarihinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi eski başkanı Raci Bilici hakkında “silahlı terör örgütü üyesi” olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Hak savunucusu avukatlarıyla birlikte karara Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde itiraz etti. Mahkeme itiraz üzerine dosyayı inceledi ve birinci derece mahkemesinin kararını insan hakları savunucusunun sivil toplum faaliyetleri olarak yürüttüğü faaliyetlerinin örgütsel amaçlarla gerçekleştirildiğine dair deliller ortaya konmaksızın verdiğine hükmetti ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasında savcı Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin bozma kararının gerekçesini dikkate almadan iddianamedeki suçlamayı ve mahkumiyete temel oluşturan iddiaları aynen tekrar ederek Raci Bilici’nin terör örgütü üyesi olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Raci Bilici ve avukatları mahkemeden karar vermesini talep etti ve aksi kanaatte olmaları halinde sonraki duruşmada savunma yapacaklarını beyan etti. Mahkeme, dosyanın mahkeme heyetince incelenmesi ve bir sonraki duruşmada savunmaların yapılmasına karar vererek duruşmayı 16 Eylül 2021 tarihinde erteledi.

26 Mayıs 2021
İnsan hakları savunucusu Raci Bilici’nin mahkumiyet kararı bozuldu, yeniden yargılama başlıyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi eski başkanı, insan hakları savunucusu Raci Bilici’nin istinaftan dönen davasının yeniden yargılanması 27 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 21 Aralık 2020 tarihli kararıyla, ilk derece mahkemesinin insan hakları savunucusu hakkında, katıldığı bazı toplantılar ve sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek “terör örgütü üyeliği”nden verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozarak, yeniden görülmek üzere dosyayı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

İstinaf Mahkemesi bozma kararında, insan hakları savunucusunun toplantısına katıldığı ve konuşma yaptığı belirtilen Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) KCK/TM’nin “sözde yasama organı olduğundan kuşku bulunmamakla birlikte”, Raci Bilici’nin bu toplantılara İHD Diyarbakır şube başkanı sıfatıyla katıldığı, toplantıların kamuya açık olarak gerçekleştirildiği ve başka sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı ve buradaki eylem ve faaliyetlerinin bir sivil toplum örgütü faaliyeti olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin örgütsel amaçlarla gerçekleştiğine dair hiçbir delilin ortaya konmadığına vurgu yaptı. Ayrıca Raci Bilici’nin DTK’nın herhangi bir idari yapısı içinde üye veya delege olarak görevinin de bulunmadığını belirtti. Ek olarak, 2. Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin insan hakları savunucusunun terör örgütü üyesi olduğunu ya da terör örgütü propagandası yaptığını gösterir faaliyetlerde bulup bulunmadığına dair herhangi bir araştırma yapılıp değerlendirilmeden hüküm kurması sebebiyle hükmün bozulmasına karar verdi.

Front Line Defenders yürüttüğü meşru insan hakları çalışmaları sebebiyle daha en baştan yargılanmaması gerektiğine inandığı Raci Bilici hakkında verilen mahkumiyet kararının bozulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Front Line Defenders dikkatle takip edeceği yeniden yargılamada Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin dava bozma kararına uymasını ve insan hakları savunucusu hakkında beraat kararı vermesini beklemektedir.

Beraat kararı ile insan hakları savunucusunun askıya alınan avukatlık ruhsatı da yeniden geçerli olacak ve böylece avukatlık mesleğine devam edebilecektir.

Front Line Defenders Türkiye hükümeti yetkililerine, ülkedeki tüm insan hakları savunucularının meşru insan hakları çalışmalarını hiç bir sebeple misilleme korkusu olmadan ve yargısal taciz dahil her türlü kısıtlamadan uzak biçimde yürütebilmelerini garanti altına almaları için bir kez daha çağrıda bulunmaktadır.

23 Mart 2020
Raci Bilici’ye hapis cezası

Raci Bilici 12 Mart 2020’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, şu an serbest olan Bilici’ye yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Bilici hakkındaki mahkumiyet kararı 2011 ile 2014 yılları arasında MYK üyesi ve Diyarbakır Şube Başkanı olarak İHD adına yürüttüğü meşru insan hakları faaliyetlerine dayanıyor. Mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı ve karara itiraz yolu açık; ancak üst mahkemenin mahkumiyet kararını onaması halinde, Avukatlık Kanunu gereğince Raci Bilici’nin avukatlık mesleğini icra etmesi mümkün olmayacak.

Savcılık iddianamesinde, telefon dinleme kayıtları, ortam dinlemeleri ve 2015 ile 2016 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek Raci Bilici’nin cezalandırılmasını talep talep etti. Bilici’nin ortam dinlemesine takılan faaliyetleri; insan hakları ihlallerini takip etmesi, insan hakları örgütlerinin ve Demokratik Toplum Kongresi’nin toplantılarına katılmasından ibarettir. Ayrıca, iddianamede yer alan sosyal medya paylaşımlarının da terörizmle bir bağı olmadığı gibi, bunların herhangi bir suç delili olarak nitelendirilmesi de mümkün değildir.

Raci Bilici aynı soruşturma kapsamında 15 Mart 2017’de gözaltına alınmış ve 21 Mart 2017’de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Seyahat yasağı ve haftada bir kez bir karakola bildirimde bulunmayı gerektiren adli kontrol şartı, 2018 baharında kaldırılmıştı.

24 Mart 2017
Raci Bilici'ye Şartlı Tahliye

21 Mart 2017 sabahı Raci Bilici savcılıkça ifadesi alındıktan sonra Diyarbakır adliyesinde nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme Raci Bilici'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Sonuç olarak Raci Bilici'ye yurtdışı yasağı ve her hafta karakolda imza verme şartı getirildi.

Savcı, Bilici hakkında "PKK ile bağlantılı olduğu" iddiasıyla Nisan 1991 tarihli 3713 no.lu Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, TCK'nın 314. maddesinden soruşturma yürüterek hazırlayacağı iddianameyi mahkemeye sunacağını belirtti. TMK'nın 153/2. maddesi uyarınca dava dosyasına konan gizlilik kararı sebebiyle avukatı dahil hiç kimse Bilici'ye isnat edilen suçların tam olarak ne olduğunu bilmiyor.

16 Mart 2017
Raci Bilici Tutuklandı

15 Mart 2017 günü, insan hakları savunucusu Raci Bilici gözaltına alındı ve hala Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde tutuluyor.

Acil Eylem Çağrısını İndir (PDF)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Kürt hareketinin çalışmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 Mart 2017 günü Raci Bilici evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Savcılık 16 kişi hakkında PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkardı. Raci Bilici halen götürüldüğü Diyarbakır İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünde gözaltında tutuluyor. Diyarbakır'daki çeşitli sivil toplum ve siyasi parti temsilcisi 15 kişinin daha evlerinde arama yapıldı ve bunlardan 10'u gözaltına alındı. 5 kişi hakkındaki soruşturma hala devam ediyor.  Raci Bilici'nin avukatlarından alınan bilgiye göre devam eden soruşturmaya gizlilik kararı getirildiği için insan hakları savunucusuna isnat edilen suçlamaların ne olduğu henüz bilinmiyor.

Temmuz 2016'daki darbe girişimini takiben Türkiye makamlarının ilan ettiği olağanüstü hal Ocak 2017'de yeniden uzatıldı. Türk yetkililer  olağanüstü hal hükümlerini muhalefeti susturmak ve aralarında insan haklarıı savunucuları, avukatlar, gazeteciler ve sivil ve siyasi aktivistlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi darbe girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına almak için kötüye kullanıyor.

Front Line Defenders Raci Bilici'nin Türkiye'de insan haklarını barışçıl ve meşru olarak savunduğu için gözaltına alındığına inanmakta ve gözaltında tutulmasını kınamaktadır.

Front Line Defenders Türkiyeli yetkililerden aşağıdakileri talep ediyor:

1. İnsan hakları savunucusu Raci Bilici'yi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakın ve hakkındaki tüm suçlamaları düşürün;

2. Gözaltı süresince Raci Bilici'ye, BM Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1988 tarihinde 43/173 no.lu kararıyla kabul ettiği "Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin İlkeler Bütünü"nüyle uyumlu olacak şekilde muamele edilmesini temin edin;

3. Türkiye'nin tüm insan hakları savunucularının meşru insan hakları çalışmalarını her koşulda misilleme korkusu olmadan ve yargısal taciz dahil her türlü kısıtlamadan uzak biçimde yürütebilmelerini garanti altına alın.