Back to top
5 آوریل 2017

Dispatches 2016

دیسپچز ۲۰۱۶ فعالیت‌های فرانت لاین دیفندرز برای حفاظت و امنیت مدافعان حقوق بشر درخطر در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ را ارائه می‌دهد. این فعالیت‌ها شامل تأثیر کمک‌هزینه‌ها، آموزش، دفاع، پدیداری، استراحت و فرجه و دیگر برنامه‌ها همچنین آغاز برنامه یادبود، بزرگداشت مدافعان حقوق بشر کشته‌شده از زمان بیانیه جهانی حقوق بشر از سال ۱۹۹۸ می‌شود. 

دانلود دیسپچز ۲۰۱۶

ما با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو هستیم. بااین‌وجود،  واکنش خودکامگان مهر تائیدی ست بر تأثیرگذاری مدافعان حقوق بشر که به فعالیت‌های خود علیرغم تهدیدها ادامه می‌دهند. هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در بخش‌ها و مسائل مختلف فعال هستند.  

- اندرو اندرسون، مدیر جرایی

مکان