Back to top

راحله احمدی

مدافع حقوق زنان

راحله احمدی ، مدافع حقوق زنان است که علیه حجاب اجباری در ایران فعالیت می کند. خانم احمدی همچنین مادر مدافع حقوق بشر، صبا کرد افشاری است صبا به جرم "اشاعه فساد و فحشا از طریق حضور بدون روسری در انظار عمومی" به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با هدف آزار و اذیت بیشتر صبا کرد افشاری در زندان ،مادرش خانم راحله احمدی را در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹  به ۳۱ ماه زندان محکوم کرد. راحله احمدی در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است. دخترش صبا نیز با او در یک بند زندانی بود اما  در تاریخ  ۹ دسامبر سال ۲۰۲۰ ذخترش صبا به زندان قرچک منتقل شد و آنها از هم جدا شدند.

 

Iran

مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران  در دادگاه های ناعادلانه دستگیر ، بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. این مدافعان همچنان تهدید به مرگ شده و مورد آزار و اذیت ، دستگیری خودسرانه و بازداشت قرار می گیرد. دادگاه‌های از پذیرش وثیقه برای آزادی آنها خودداری می‌کنند و شرایط آزادی با وثیقه را برای آنها بسیار سخت می‌کنند.