Back to top

هدی عمید و نجمه واحدی دو مدافع حقوق زنان در ایران مجرم شناخته شدن

وضعیت کنونی: 
مجرم شناخته
وضعیت

در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به دو مدافع حقوق زنان در ایران به نام‌های نجمه واحدی و هدی عمید اطلاع داده شد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ رأی خود را صادر کرده و حکم اولییه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را عیناً تأیید کرده است. بر اساس حکم اولییه که در نیمه اول آبان ۱۳۹۹ صادر شده بود هدی عمید به هشت سال زندان و نجمه واحدی به هفت سال زندان محکوم شده بودند.

دربارههدی عمید

Hoda amidهدی عمید، وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان است که برای آموزش و آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان بسیار کوشیده است. این مدافعان حقوق زنان با همکاری هم «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند تا به آموزش زنان در باب حقوق قانونی خود پس از ازدواج بپردازند

16 فِورِیه 2021
نجمه واحدی و هدی عمید دو مدافع حقوق زنان در ایران مجرم شناخته شدند

در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به دو مدافع حقوق زنان در ایران به نام‌های نجمه واحدی و هدی عمید اطلاع داده شد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ رأی خود را صادر کرده و حکم اولییه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را عیناً تأیید کرده است. بر اساس حکم اولییه که در نیمه اول آبان ۱۳۹۹ صادر شده بود هدی عمید به هشت سال زندان و نجمه واحدی به هفت سال زندان محکوم شده بودند.

درخواست فوری را بارگذاری کنید

نجمه واحدی فعال زن حقوق بشر و جامعه‌شناس و در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس در رشته مطالعات زنان است. او در ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان به ویژه اهمیت کار خانگی بسیار فعال بوده است. هدی عمید، وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان است که برای آموزش و آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان بسیار کوشیده است. این مدافعان حقوق زنان با همکاری هم «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند تا به آموزش زنان در باب حقوق قانونی خود پس از ازدواج بپردازند.

درتاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران رأی محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، صادر شده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در آبان ۱۳۹۹ را را عیناً تایید کرد. بر اساس این حکم که در روز ۱۰ آبان ۱۳۹۹ صادر شده بود هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. این احکام با تأخیر و در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ به این دو مدافع اعلام شد و در طول زمان کوتاه باقی مانده برای تجدیدنظرخواهیِ، وکلای آنها به بهانه نبودن وقت کافی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران نیافتند.

این دو مدافع حقوق زنان در ۱۰ آبان ۹۹ از بابت برگزاری کارگاه‌های در زمینه «شروط ضمن عقد» و مهریه و کارخانگی که از سال ۱۳۹۴ تا شهریور۱۳۹۷ برگزار می‌شده با اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» مواجه شدند. در نتیجه، فعالیت‌های آنان در راستای «پروژه نفوذ برای تضعیف نظام خانواده و براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق همکاری با دولت متخاصم آمریکا در امور زنان و خانواده» تشخیص داده شد.

این دو فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ به خاطر برگزاری این کارگاه‌ها در خانه‌هاشان به صورت جداگانه بازداشت شدند و بالغ بر دو ماه در بند دو الف زندان اوین زندانی بودند که توسط اطلاعات سپاه پاسداران اداره می‌شود. نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

فرانت لاین دیفندرز به شدت نگران احکام صادر شده برای نجمه واحدی و هدی عمید این دو فعال حقوق بشر و فرایند تجدیدنظرخواهی در مورد این احکام است. قابل قبول نیست که وکلای این دو مدافع امکان مطالعه پرونده را در این فرایند نداشته باشند و بدین صورت خود دو مدافع حقوق بشر هم از این فرایند بیرون گذاشته شوند.

فرانت لاین دیفندرز، صدور این احکام برای نجمه واحدی و هدی عمید را محکوم می‌کند چرا که بر این باور است که این احکام تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری آنها و آگاهی‌رسانی درباره حقوق اجتماعی و قانونی زنان بوده است که در قانون ایران هم پیش‌بینی شده است.