Back to top

صباکردافشاری، مدافع حقوق زنان به ۱۵ سال زندان محکوم شد

وضعیت کنونی: 
محکوم و زندانی
درباره وضعیت

وکیل صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد که حکم دادگاه تجدید نظر او تغییر کرده است و این مدافع حقوق زنان ابلاغیه ای مبنی بر حکم ۱۵ سال زندان دریافت کرده است. او پیش تر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ حکم تبرئه از دادستانی اوین دریافت کرده بود. صبا با اتهام «ترویج فساد و فحشا با برداشتن حجاب در ملاء عام» مواجه بود. وکیل او نسبت به تغییر وضعیت تبرئه و ابلاغ حکم جدید در زندان ابراز نگرانی کرد و آن را فرایندی غیر قانونی خواند. با توجه به تغییر حکم تجدید نظر، کردافشاری که در حال حاضر در حال گذرندان حکم ۹ سال زندان است ممکن است با حکمی معادل ۲۴ سال زندان مواجه شود.

درباره صبا کرد افشاری

Saba Kord Afshariصبا کرد افشاری، مدافع جوان حقوق زنان است که در کارزاری علیه حجاب اجباری شرکت کرده است. کارزار چهارشنبه های سفید – آزادی های یواشکی زنان را در ایران تشویق می کند که روسری شان را در مکان های عمومی از سر بردارند و عکس-ویدئوهای خود را برای آگاهی رسانی در مخالفت با قوانین حجاب اجباری برای این کارزار ارسال کنند. در واکنش به استقبال بسیاری از زنان از این فراخوان، پلیس ایران تهدید کرد زنانی که به این کارزار بپیوندند با اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» ربرو خواهند بود که می تواند مجازاتی برابر ۱۰ سال را می تواند در پی داشته باشد.

3 ژوئیه 2020
صباکردافشاری، مدافع حقوق زنان به ۱۵ سال زندان محکوم شد

وکیل صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد که حکم دادگاه تجدید نظر او تغییر کرده است و این مدافع حقوق زنان ابلاغیه ای مبنی بر حکم ۱۵ سال زندان دریافت کرده است. او پیش تر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ حکم تبرئه از دادستانی اوین دریافت کرده بود. صبا با اتهام «ترویج فساد و فحشا با برداشتن حجاب در ملاء عام» مواجه بود. وکیل او نسبت به تغییر وضعیت تبرئه و ابلاغ حکم جدید در زندان ابراز نگرانی کرد و آن را فرایندی غیر قانونی خواند. با توجه به تغییر حکم تجدید نظر، کردافشاری که در حال حاضر در حال گذرندان حکم ۹ سال زندان است ممکن است با حکمی معادل ۲۴ سال زندان مواجه شود.

درخواست فوری را بارگذاری کنید

صبا کرد افشاری، مدافع جوان حقوق زنان است که در کارزاری علیه حجاب اجباری شرکت کرده است. کارزار چهارشنبه های سفید – آزادی های یواشکی زنان را در ایران تشویق می کند که روسری شان را در مکان های عمومی از سر بردارند و عکس-ویدئوهای خود را برای آگاهی رسانی در مخالفت با قوانین حجاب اجباری برای این کارزار ارسال کنند. در واکنش به استقبال بسیاری از زنان از این فراخوان، پلیس ایران تهدید کرد زنانی که به این کارزار بپیوندند با اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» ربرو خواهند بود که می تواند مجازاتی برابر ۱۰ سال را می تواند در پی داشته باشد.

با وجود پیش بینی مجازات حداکثری ۱۰ سال در قانون مجازات اسلامی برای این جرم، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صبا کردافشاری را در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ در مجموع به ۲۴ سال زندان محکوم کرد. دادگاه او در ۲۰ مرداد تشکیل شده بود و حکم او او شامل ۱۵ سال به اتهام «تشویق به فساد و فحشا»، هفت سال و نیم به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و یک سال و شش ماه زندان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین محرومیت از فعالیت های اجتماعی بود. دادگاه حداکثر مجازات مقرر در مجازات اسلامی را برای هر اتهام صادر کرد و حتی آن را یک و نیم برابر افزایش داد به دلیل تعدد اتهامات و محکومیت قبلی کرد افشاری در سال ۱۳۹۷.

صبا کرد افشاری برای اولین بار در ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ به هراه تعداد زیادی دیگر معترض به اوضاع بد اقتصادی و فساد در اعترضات تیر و مرداد ۹۷ بازداشت شد. او ابتدا به زندان قرچک ورامین و بعداً در مهر ماه به بخش زنان اوین منتقل شد و در همان ماه به اتهام «بر هم زدن نظم عمومی» توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد. او در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از زندان آزاد شد.

صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ دوباره و این بار در خانه بازداشت شد و روز بعد از بازداشت با اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» و دو اتهام دیگر مواجه شد. او در تاریخ ۲۲ خرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد، از دسترسی به وکیل محروم ماند، و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت. او در تاریخ ۲۲ مرداد به زندان اوین منتقل شد. مقامات برای اعمال فشار بیشتر به او، مادرش راحله احمدی را چهار روز تحت بازداشت قرار دادند و در نهایت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب راحله را در آذر ۹۸ به تحمل ۳۱ ماه زندان محکوم کرد. راحله احمدی در حال حاضر در حال گذراندن دوران محکومیت خود در کنار دخترش است. هیچ کدام از این دو فعال حقوق زنان از مزایای مرخصی در دوران همه گیری کرونا بهره مند نشده اند.

فرانت لاین دیفندرز مقامات ایران را فرامی خواند تا:

۱- فوراً و بدون هیچ قید و شرطی صبا کرد افشاری و راحله احمدی را آزاد کند چرا که فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که آنها تنها به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری مجازات شده اند.

۲- اطمینان حاصل کنند که رفتار با صبا کرد افشاری و راحله احمدی در زندان بر اساس شرایط قطع نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» باشد که در ۱۸ آذر ۱۳۶۷ تصویب شده است.

۳- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن‌ها اجازه انجام فعالیت‌های مشروع حقوق بشری را تحت هر شرایطی بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.